Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Piešťany

CHTELNICA. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Empírová budova rímsko-katolíckej fary z 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Stojí pri Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Cour Hotel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Secesná budova hotela z roku 1822. Upravovaná bola v roku 1910. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, päťk …

Hradiská v okrese Piešťany

KOSTOLEC Halštatské hradisko prezentované archeologickou lokalitou s náznakovou rekonštrukciou veľkomoravského hradiskového opevnenia, veľkomoravského dvorca. Lokalita mala rôzne funkcie vo viacerých obdobiach. Bola osídlená už v dobe kamennej. V mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko. Ďalšie osídlenie pochádza z doby rímskej (2.-3.storočie). Vo veľkomoravskom období tu bol veľmožský feudálny dvorec, stáli ti obytné a hospodárske stav …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Kaštiele v okrese Piešťany

BOROVCE. Baroková kúria. Baroková kúria z roku 1747. BOROVCE. Empírová kúria. Národná kultúrna pamiatka Kúria a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Empírová kúria bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Borovce 59 v parku Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z 19.storočia pri kúrii. (Pozri Záhrady v okrese …

Ľudová architektúra v okrese Piešťany

DUCOVÉ   Roľnícky dvor č.83. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Nachádza sa v obci Ducové 83. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Ľudový dom z nepálenej tehly z 90.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stodola (humno) z nepálenej tehly. Nachádza sa pri dome č.83.   Roľnícky dvor č.108, 109. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Pamiatkové územia v okrese Piešťany

PAMIATKOVÁ ZÓNA PIEŠŤANY Územie centra mesta a kúpeľného ostrova bolo 3.4.1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V nej množstvo budov prevažne secesného charakteru. …

Sídliská v okrese Piešťany

PRAŠNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jaskynné paleolitické sídlisko. Nachádza sa pri kameňolome. …

TOPlist