Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hradiská, Sídliská

Hradiská v okrese Piešťany

KOSTOLEC Halštatské hradisko prezentované archeologickou lokalitou s náznakovou rekonštrukciou veľkomoravského hradiskového opevnenia, veľkomoravského dvorca. Lokalita mala rôzne funkcie vo viacerých obdobiach. Bola osídlená už v dobe kamennej. V mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko. Ďalšie osídlenie pochádza z doby rímskej (2.-3.storočie). Vo veľkomoravskom období tu bol veľmožský feudálny dvorec, stáli ti obytné a hospodárske stav …

Sídliská v okrese Piešťany

PRAŠNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jaskynné paleolitické sídlisko. Nachádza sa pri kameňolome. …

» Kategórie

TOPlist