Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Piešťany

PIEŠŤANY. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Funkcionalistický cestný most, tzv. Krajinský most, cez Váh postavený v rokoch 1930-1931. Upravovaný bol v rokoch 1946-1948 a 1991. Autormi sú J. Činčera a I. Grebník. Nachádza sa v meste v Pamiatkovej zóne.   PIEŠŤANY. Kúpalisko. Národná kultúrna pamiatka Kúpalisko s areálom vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistické stavby postavené v rokoch 1933-1934. Au …

Drobná architektúra v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Architektonické články. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment architektonických článkov v podobe balustra a rebier z 15.-16.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, ktorý stojí v strede obce.   PIEŠŤANY. Balustráda. Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková ozdobná balustráda z 18.storočia. Nac …

Ruiny a základy v okrese Piešťany

DUCOVÉ. Archeologické nálezisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Zaniknutý kostol, rotunda, z obdobia 2.-14.storočie. Upravovaný bol v 9.storočí.   DVORNÍKY. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Zaniknutý románsky Kostol svätého Petra z 1.tretiny 13.storočia. V roku 1780 bol asanovaný. Nachádza sa na obecnom cintoríne.   PIEŠŤANY. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka …

Vojenské stavby v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Piešťany

KRAKOVANY. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Vodný mlyn z 2.polovice 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Stráže 325.   PIEŠŤANY. Elektráreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Historizujúca budova starej dieselovej elektrárne z roku 1906. Upravovaná bola v 20.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným p …

TOPlist