Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Ducové

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec miestnou časťou obce Moravany nad Váhom. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Evanjelické kostoly v okrese Piešťany

PIEŠŤANY Evanjelický kostol bol postavený v roku 1905 v pseudogotickom slohu s prvkami novogotiky.   VRBOVÉ Evanjelický kostol bol postavený v byzantsko-slovanskom štýle v 20.storočí. …

Historické budovy v okrese Piešťany

CHTELNICA. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Empírová budova rímsko-katolíckej fary z 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Stojí pri Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Cour Hotel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Secesná budova hotela z roku 1822. Upravovaná bola v roku 1910. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, päťk …

Hradiská v okrese Piešťany

KOSTOLEC Halštatské hradisko prezentované archeologickou lokalitou s náznakovou rekonštrukciou veľkomoravského hradiskového opevnenia, veľkomoravského dvorca. Lokalita mala rôzne funkcie vo viacerých obdobiach. Bola osídlená už v dobe kamennej. V mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko. Ďalšie osídlenie pochádza z doby rímskej (2.-3.storočie). Vo veľkomoravskom období tu bol veľmožský feudálny dvorec, stáli ti obytné a hospodárske stav …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Piešťany

DUBOVANY. Náhrobník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný náhrobník zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Dolné Dubovany pred kostolom.   KRAKOVANY. Náhrobník 1. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kamenný náhrobník z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa na cintoríne pri Kostole svätého Gála, opáta.   KRAKOVANY. Náhrobník 2. Pamiatkový objekt NKP Kostol s a …

Hubina

Kalvárie v okrese Piešťany

SOKOLOVCE Baroková kalvária z polovice 18.storočia. …

Kaplnky v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV Kaplnka z roku 1703. Neskôr bola upravená. Nachádza sa na cintoríne.   DRAHOVCE. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda bola postavená v roku 1820. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom stojí v strede obce.   DUCOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.   HUBINA. Božia muka. Národná kultúrna pamiatka vyh …

TOPlist