Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kaštiele v okrese Piešťany

BOROVCE. Baroková kúria. Baroková kúria z roku 1747. BOROVCE. Empírová kúria. Národná kultúrna pamiatka Kúria a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Empírová kúria bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Borovce 59 v parku Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z 19.storočia pri kúrii. (Pozri Záhrady v okrese …

Kočín-Lančár

  POLOHA.   HISTÓRIA. Obec Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 zmenila po zlúčení obcí Kočín a Lančár názov na Kočín-Lančár.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kočín Do roku 1991 bol samostatnou obcou. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 sa zlúčil s obcou …

Krakovany

Kríže v okrese Piešťany

BANKA. Kamenný kríž pri kostole. V roku 1779 bol pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours postavený kamenný kríž.   CHTELNICA. Kríž. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kríž so štyrmi plastikami z roku 1790. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Kríž na stĺpe. Národná kultúrna pamiatka Kríž na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Ba …

Ľudová architektúra v okrese Piešťany

DUCOVÉ   Roľnícky dvor č.83. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Nachádza sa v obci Ducové 83. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Ľudový dom z nepálenej tehly z 90.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stodola (humno) z nepálenej tehly. Nachádza sa pri dome č.83.   Roľnícky dvor č.108, 109. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Mohyly a mohylníky v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Nižná

Ostrov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Malé Orvište Ostrov …

TOPlist