Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätné tabule v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Reliéf archanjela. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový reliéf archanjela z 18.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.   DOLNÝ LOPAŠOV. Reliéf Boha Otca 1. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový reliéf Boha Otca z 2.polovice 18.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kos …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Piešťany

CHTELNICA. Pamätné miesto SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný priestor padlých v SNP. Nachádza sa pri Kaplnke svätého Rocha.   PIEŠŤANY. Beethovenov pomník. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Modernistické dielo z roku 1939 s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Sade Andreja Kmeťa na Beethovenovej promenáde v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pomník s  …

Pamiatkové územia v okrese Piešťany

PAMIATKOVÁ ZÓNA PIEŠŤANY Územie centra mesta a kúpeľného ostrova bolo 3.4.1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V nej množstvo budov prevažne secesného charakteru. …

Piešťany

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Piešťanom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kocurice Piešťany  …

Prašník

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Prašník Pustá Ves …

Rakovice

Ratnovce

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Piešťany

BANKA. Kostol svätého Martina biskupa z Tours. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours zo 14.storočia. Prvá zmienka o kostole pochádza z obdobia rokov 1332-1337. Upravovaný bol v 15.storočí. V roku 1599 ho pravdepodobne vypálili krymskí Tatári. Opravený a renesančne prestavaný bol v roku 1600. Kostolná loď bola zaklenutá renesančnou krížovo …

TOPlist