Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Ruiny a základy v okrese Piešťany

DUCOVÉ. Archeologické nálezisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Zaniknutý kostol, rotunda, z obdobia 2.-14.storočie. Upravovaný bol v 9.storočí.   DVORNÍKY. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Zaniknutý románsky Kostol svätého Petra z 1.tretiny 13.storočia. V roku 1780 bol asanovaný. Nachádza sa na obecnom cintoríne.   PIEŠŤANY. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka …

Sídliská v okrese Piešťany

PRAŠNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jaskynné paleolitické sídlisko. Nachádza sa pri kameňolome. …

Šípkové

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec mestskou časťou Vrbového. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Sochy a busty v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Socha svätého Martina. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Martina z 18.storočia stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours.   KRAKOVANY. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Stráže pri ceste. …

Sokolovce

Šterusy

Synagógy v okrese Piešťany

VRBOVÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Budova z roku 1883 postavená v historizujúco-orientálnom štýle. Jednoloďová budova s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Beňovského 337. …

Trebatice

TOPlist