Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Piešťany

KRAKOVANY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí. Má nepravidelný pôdorys.   VRBOVÉ. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Židovský cintorín z polovice 18.storočia. Stále sa na ňom pochováva. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Piešťany

DUBOVANY. Náhrobník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný náhrobník zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Dolné Dubovany pred kostolom.   KRAKOVANY. Náhrobník 1. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kamenný náhrobník z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa na cintoríne pri Kostole svätého Gála, opáta.   KRAKOVANY. Náhrobník 2. Pamiatkový objekt NKP Kostol s a …

Kríže v okrese Piešťany

BANKA. Kamenný kríž pri kostole. V roku 1779 bol pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours postavený kamenný kríž.   CHTELNICA. Kríž. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kríž so štyrmi plastikami z roku 1790. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Kríž na stĺpe. Národná kultúrna pamiatka Kríž na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Ba …

Mohyly a mohylníky v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Reliéf archanjela. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový reliéf archanjela z 18.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.   DOLNÝ LOPAŠOV. Reliéf Boha Otca 1. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový reliéf Boha Otca z 2.polovice 18.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kos …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Piešťany

CHTELNICA. Pamätné miesto SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný priestor padlých v SNP. Nachádza sa pri Kaplnke svätého Rocha.   PIEŠŤANY. Beethovenov pomník. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Modernistické dielo z roku 1939 s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Sade Andreja Kmeťa na Beethovenovej promenáde v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pomník s  …

Sochy a busty v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Socha svätého Martina. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Martina z 18.storočia stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours.   KRAKOVANY. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Stráže pri ceste. …

TOPlist