Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Piešťany

PIEŠŤANY Evanjelický kostol bol postavený v roku 1905 v pseudogotickom slohu s prvkami novogotiky.   VRBOVÉ Evanjelický kostol bol postavený v byzantsko-slovanskom štýle v 20.storočí. …

Kalvárie v okrese Piešťany

SOKOLOVCE Baroková kalvária z polovice 18.storočia. …

Kaplnky v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV Kaplnka z roku 1703. Neskôr bola upravená. Nachádza sa na cintoríne.   DRAHOVCE. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda bola postavená v roku 1820. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom stojí v strede obce.   DUCOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.   HUBINA. Božia muka. Národná kultúrna pamiatka vyh …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Piešťany

BANKA. Kostol svätého Martina biskupa z Tours. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours zo 14.storočia. Prvá zmienka o kostole pochádza z obdobia rokov 1332-1337. Upravovaný bol v 15.storočí. V roku 1599 ho pravdepodobne vypálili krymskí Tatári. Opravený a renesančne prestavaný bol v roku 1600. Kostolná loď bola zaklenutá renesančnou krížovo …

Synagógy v okrese Piešťany

VRBOVÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Budova z roku 1883 postavená v historizujúco-orientálnom štýle. Jednoloďová budova s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Beňovského 337. …

Zvonice v okrese Piešťany

KOČÍN-LANČÁR. Zvonica v Kočíne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobaroková zvonica z konca 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v časti Kočín v strede obce.   KOČÍN-LANČÁR. Zvonica v Lančári. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná murovaná zvonica s Kaplnkou svätého Jána Nepomuckého postavená po roku 1683. Upravovaná bola v rokoch 1723-1733, v 1.štvrtine 19.storoč …

TOPlist