Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Piešťany

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Trnavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  381,1 km2

Počet obyvateľov:  62 879  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  164,98 ob./km2

Okresné mesto:  Piešťany

Hranice územia:  Na severe hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Trnava a na juhu s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty) a Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Marhát (748,2m), celok Považský Inovec, podcelok Krahulčie vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Dudváh na výtoku z okresu pri obci Pečeňady (144,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Architektonické články. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment architektonických článkov v podobe balustra a rebier z 15.-16.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, ktorý stojí v strede obce.   PIEŠŤANY. Balustráda. Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková ozdobná balustráda z 18.storočia. Nac …

Dubovany

Ducové

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec miestnou časťou obce Moravany nad Váhom. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Evanjelické kostoly v okrese Piešťany

PIEŠŤANY Evanjelický kostol bol postavený v roku 1905 v pseudogotickom slohu s prvkami novogotiky.   VRBOVÉ Evanjelický kostol bol postavený v byzantsko-slovanskom štýle v 20.storočí. …

Historické budovy v okrese Piešťany

CHTELNICA. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Empírová budova rímsko-katolíckej fary z 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Stojí pri Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Cour Hotel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Secesná budova hotela z roku 1822. Upravovaná bola v roku 1910. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, päťk …

Hradiská v okrese Piešťany

KOSTOLEC Halštatské hradisko prezentované archeologickou lokalitou s náznakovou rekonštrukciou veľkomoravského hradiskového opevnenia, veľkomoravského dvorca. Lokalita mala rôzne funkcie vo viacerých obdobiach. Bola osídlená už v dobe kamennej. V mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko. Ďalšie osídlenie pochádza z doby rímskej (2.-3.storočie). Vo veľkomoravskom období tu bol veľmožský feudálny dvorec, stáli ti obytné a hospodárske stav …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Piešťany

DUBOVANY. Náhrobník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný náhrobník zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Dolné Dubovany pred kostolom.   KRAKOVANY. Náhrobník 1. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kamenný náhrobník z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa na cintoríne pri Kostole svätého Gála, opáta.   KRAKOVANY. Náhrobník 2. Pamiatkový objekt NKP Kostol s a …

Hubina

TOPlist