Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Piešťany

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Trnavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  381,1 km2

Počet obyvateľov:  62 879  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  164,98 ob./km2

Okresné mesto:  Piešťany

Hranice územia:  Na severe hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Trnava a na juhu s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty) a Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Marhát (748,2m), celok Považský Inovec, podcelok Krahulčie vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Dudváh na výtoku z okresu pri obci Pečeňady (144,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Jaskyne v okrese Piešťany

BANANSKÁ HLAVINA Jaskyňa s hĺbkou 4m odkrytá pri stavbe cesty a následne zasypaná. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 184m v katastri obce Banka.   GRNICA 10 (JASKYŇA G10) Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 480m v katastri obce Hubina.   GRNICA 11 Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Ní …

Kalvárie v okrese Piešťany

SOKOLOVCE Baroková kalvária z polovice 18.storočia. …

Kaplnky v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV Kaplnka z roku 1703. Neskôr bola upravená. Nachádza sa na cintoríne.   DRAHOVCE. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda bola postavená v roku 1820. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom stojí v strede obce.   DUCOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.   HUBINA. Božia muka. Národná kultúrna pamiatka vyh …

Kaštiele v okrese Piešťany

BOROVCE. Baroková kúria. Baroková kúria z roku 1747. BOROVCE. Empírová kúria. Národná kultúrna pamiatka Kúria a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Empírová kúria bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Borovce 59 v parku Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z 19.storočia pri kúrii. (Pozri Záhrady v okrese …

Kočín-Lančár

  POLOHA.   HISTÓRIA. Obec Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 zmenila po zlúčení obcí Kočín a Lančár názov na Kočín-Lančár.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kočín Do roku 1991 bol samostatnou obcou. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 sa zlúčil s obcou …

Krakovany

Kríže v okrese Piešťany

BANKA. Kamenný kríž pri kostole. V roku 1779 bol pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours postavený kamenný kríž.   CHTELNICA. Kríž. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kríž so štyrmi plastikami z roku 1790. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice.   PIEŠŤANY. Kríž na stĺpe. Národná kultúrna pamiatka Kríž na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Ba …

Ľudová architektúra v okrese Piešťany

DUCOVÉ   Roľnícky dvor č.83. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Nachádza sa v obci Ducové 83. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Ľudový dom z nepálenej tehly z 90.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stodola (humno) z nepálenej tehly. Nachádza sa pri dome č.83.   Roľnícky dvor č.108, 109. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Maloplošné chránené územia v okrese Piešťany

PR ČERENEC Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trnava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 15.000m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov lesostepných spoločenstiev s bohatým výskytom ponikleca veľkého (Pulsatilla grandis) v sprievode ďalšíc …

TOPlist