Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Piešťany

PIEŠŤANSKÉ TOPOLE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2006. Sú to dva exempláre topoľa čierneho s výškou 20 a 22m, obvodom kmeňa 557 a 610cm, priemerom koruny 25 a 29m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z vedeckého, ekologického a krajinotvorného dôvodov. Nachádzajú sa v Piešťanoch.   PLATAN V PARKU V SOKOLOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Mohutný platan javorolistý s výškou 45m, obvodom kmeňa 823 …

Jaskyne v okrese Piešťany

BANANSKÁ HLAVINA Jaskyňa s hĺbkou 4m odkrytá pri stavbe cesty a následne zasypaná. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 184m v katastri obce Banka.   GRNICA 10 (JASKYŇA G10) Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 480m v katastri obce Hubina.   GRNICA 11 Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Ní …

Maloplošné chránené územia v okrese Piešťany

PR ČERENEC Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trnava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 15.000m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov lesostepných spoločenstiev s bohatým výskytom ponikleca veľkého (Pulsatilla grandis) v sprievode ďalšíc …

Územia európskeho významu v okrese Piešťany

BREZOVSKÉ KARPATY /SKUEV0278/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.699,79ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Karbonátové skalné …

TOPlist