Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  683,3 km2

Počet obyvateľov:  60 473  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  88,57 ob./km2

Okresné mesto:  Senica

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Bratislavským krajom a na severovýchode s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Skalica a na juhovýchode s okresom Trnava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť, Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sú to celky Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelky Bor, Gbelský bor, Myjavská niva, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Senická pahorkatina, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Pecková (575,9m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Moravský Svätý Ján (146,8m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 29 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Senica

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Senica

CEROVÁ. Grotta. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková grotta z 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Nachádza sa v parku bývalého kaštieľa, dnes kláštora.   CEROVÁ. Sala terrena. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková časť kláštora z 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má jednopriestorovú dispoz …

Evanjelické kostoly v okrese Senica

ČASTKOV Novorománsky evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1876-1877. Upravovaný bol v 20.storočí.   HLBOKÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1787. Upravovaný bol v roku 1887. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.   PRIETRŽ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky evanjelický kostol z roku 1906. Stavba s centrálnou …

Historické budovy v okrese Senica

BORSKÝ MIKULÁŠ. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Neskorobaroková budova katolíckej fary postavená pred rokom 1810. Upravovaná bola v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Cintorínska 7 v juhovýchodnej časti areálu kostola.   BORSKÝ MIKULÁŠ. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria …

Hlboké

Hradiská v okrese Senica

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Senica

HRAD KORLÁTKA (CEROVSKÝ HRAD) Zrúcanina hradu sa nachádza na návrší v zalesnenom teréne Malých Karpát nad obcou Cerová, časť Rozbehy, v nadmorskej výške 455m. Hrad vznikol pravdepodobne v polovici 13.storočia ako kráľovský s úlohou chrániť západné hranice Uhorského štátu a obchodnú tzv. Českú cestu. Počiatky môžu siahať až do roku 1041 pretože názov svedčí o prítomnosti staromaďarských vojenských jednotiek. Prvý raz sa spomína v rok …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Senica

HLBOKÉ. Hrob J. M. Hurbana. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s pomníkom J. M. Hurbana /1817-1888/ z roku 1949. Má štvorcový pôdorys. Autorom je D. Jurkovič. Nachádza sa na starom cintoríne.   HLBOKÉ. Náhrobník padlých partizánov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník padlých partizánov z roku 1949. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KUKLOV. Hrob V. Mitošinku. …

TOPlist