Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  683,3 km2

Počet obyvateľov:  60 473  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  88,57 ob./km2

Okresné mesto:  Senica

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Bratislavským krajom a na severovýchode s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Skalica a na juhovýchode s okresom Trnava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť, Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sú to celky Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelky Bor, Gbelský bor, Myjavská niva, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Senická pahorkatina, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Pecková (575,9m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Moravský Svätý Ján (146,8m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 29 obcí.

» Zaujímavosti

Jablonica

Jaskyne v okrese Senica

BIVAKOVÁ JASKYŇA Zlomová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v katastri obce Hradište pod Vrátnom.   JASKYŇA POD HRADOM 1 Jaskyňa s dĺžkou 12m vytvorená v karbonátových zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v nadmorskej výške 431m v katastri obce Cerová, miestna časť Rozbehy.   JASKYŇA POD HRADOM 2 Jaskyňa s dĺžkou 15m vytvorená v karbonátových zlepe …

Kalvárie v okrese Senica

ŠAŠTÍN-STRÁŽE Klasicistická kalvária z roku 1798. …

Kaplnky v okrese Senica

BÍLKOVE HUMENCE Kaplnka z 19.storočia.   BORSKÝ MIKULÁŠ. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. V roku 1770 dala nad sírnym minerálnym prameňom, tzv. "Ságelskou studničkou" postaviť rodina Benková kaplnku zasvätenú svätému Jánovi Nepomuckému. V roku 1834 kaplnku prestavali a v roku 1920 ju dal z úcty k básnikovi Jánovi Hollému opraviť farár Karol Nečesálek. Najnovšie bola zrenovovaná v roku 1985 pri príležitosti osláv 200.výročia …

Kaštiele v okrese Senica

BORSKÝ SVÄTÝ JUR. Kaštieľ. Kaštieľ z roku 1844.   CEROVÁ. Bývalý kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ, kláštor. Renesančno-barokový kaštieľ postavený v roku 1700. Začiatkom 18.storočia sa sem presťahovali páni hradu Korlátka. Upravovaný bol v 18.storočí, klasicisticky v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nach …

Koválov

Kríže v okrese Senica

BORSKÝ SVÄTÝ JUR Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický kríž s ukrižovaným Kristom z 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na začiatku obce.   PRIEVALY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický prícestný kríž z roku 1801. Nachádza sa pred kostolom.   SENICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový prícestný kríž z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdo …

Kuklov

Kúty

TOPlist