Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  683,3 km2

Počet obyvateľov:  60 473  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  88,57 ob./km2

Okresné mesto:  Senica

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Bratislavským krajom a na severovýchode s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Skalica a na juhovýchode s okresom Trnava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť, Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sú to celky Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelky Bor, Gbelský bor, Myjavská niva, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Senická pahorkatina, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Pecková (575,9m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Moravský Svätý Ján (146,8m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 29 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Senica

BORSKÝ MIKULÁŠ. Pamätná tabuľa J. Hollého. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Jána Hollého /1785-1849/ je od roku 1885 osadená na jeho rodnom dome č.181.   HLBOKÉ. Pamätná tabuľa S. H. Vajanského. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Svetozára Hurbana Vajanského /1847-1916/ je od roku 1936 osadená na evanjelickej fare, jeho rod …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Senica

BORSKÝ MIKULÁŠ. Pomník J. Hollého. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pomník básnika Jána Hollého /1785-1849/ v podobe bronzovej sochy sediaceho básnika v nadživotnej veľkosti bol odhalený v roku 1930. Nachádza sa v záhrade jeho rodného domu č.181. Jeho autorom je sochár J. Koniarek.   HLBOKÉ. Pomník J. M. Hurbana. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník J. M. Hurbana /1817-1888 …

Pamiatkové územia v okrese Senica

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA PLAVECKÝ PETER Územie obce bolo Nariadením 478/1990 z 23.5.1990 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Účelom vyhlásenia je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných, národopisných a kultúrno-spoločenských hodnôt historických častí obce. Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, verejná zeleň, objekty vyhl …

Podbranč

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Horná Dolina Majeríčky Podbranč Podzámok Švrčkov Jarok …

Predajne v okrese Senica

SEP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prietrž

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Podhorie Prietrž …

Prievaly

TOPlist