Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  683,3 km2

Počet obyvateľov:  60 473  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  88,57 ob./km2

Okresné mesto:  Senica

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Bratislavským krajom a na severovýchode s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Skalica a na juhovýchode s okresom Trnava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť, Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sú to celky Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelky Bor, Gbelský bor, Myjavská niva, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Senická pahorkatina, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Pecková (575,9m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Moravský Svätý Ján (146,8m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 29 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Senica

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Senica

CEROVÁ. Veterná elektráreň. V auguste roku 2003 bola v lokalite Vápenková skala dokončená výstavba prvej veternej elektrárne na Slovensku.   HRADIŠTE POD VRÁTNOM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn postavený v štýle ľudového staviteľstva z kameňa a nepálenej tehly v 18.storočí. Upravovaný bol koncom 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 19 …

Zvonice v okrese Senica

CEROVÁ Zachovalá murovaná zvonica z 19.storočia.   LAKŠÁRSKA NOVÁ VES Zvonica z 2.polovice 18.storočia.   SOBOTIŠTE. Drevená zvonica. Pri evanjelickom kostole stojí osobitná drevená zvonica z roku 1787.   SOBOTIŠTE. Murovaná zvonica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková murovaná zvonica z 18.storočia. Prízemná stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v Habánskom dvore v Pamiatkovej …

TOPlist