Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Senica

DUB V PUSTOM MLYNE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1999 a 2000. Dub letný s výškou 20m, obvodom kmeňa 499cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 270 rokov. Vzhľadom na svoj vek a ekologickú funkciu je to mimoriadne významný strom v okrese. Je chránený z krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa asi 2km severne od obce Cerová pri potoku Myjavská Rudava na pravej strane poľnej cesty.   OSUSKÁ LIPA Za chránený strom …

Jaskyne v okrese Senica

BIVAKOVÁ JASKYŇA Zlomová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v katastri obce Hradište pod Vrátnom.   JASKYŇA POD HRADOM 1 Jaskyňa s dĺžkou 12m vytvorená v karbonátových zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v nadmorskej výške 431m v katastri obce Cerová, miestna časť Rozbehy.   JASKYŇA POD HRADOM 2 Jaskyňa s dĺžkou 15m vytvorená v karbonátových zlepe …

Maloplošné chránené územia v okrese Senica

NPR ČERVENÝ RYBNÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.189.100m2. Zachovalý, vedecky vysoko hodnotný a vodohospodársky veľmi významný prírodný celok na Záhorskej nížine, tvorený slatinným rašeliniskom s prírodným jazierkom a r …

Územia európskeho významu v okrese Senica

BAHNO /SKUEV0115/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 153,67ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: vážka, netopier obyčajn …

TOPlist