Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Skalica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja a je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresomv kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  357,1 km2

Počet obyvateľov:  47 131  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,93 ob./km2

Okresné mesto:  Skalica

Hranice územia:  Severozápadnú a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Senica.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty je to celok Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelok Gbelský bor) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Skalický hájik, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Čupy (574,3m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Brodské (150,0m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Brodské

Chránené stromy v okrese Skalica

RADIMOVSKÉ LIPY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy malolistej s výškou 5-16m, obvodom kmeňa 126-535cm, priemerom koruny 6-10m a vekom viac ako 60-180 rokov. Lipy predstavujú sprievodnú zeleň sakrálnej pamiatky a sú chránené z historických, estetických, kultúrnych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa južne od obce Radimov na Holíčskej hore pri štátnej ceste Radimov – Unín. …

Chropov

Cintoríny v okrese Skalica

KOPČANY. Príkostolný cintorín a nartex. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Veľkomoravský cintorín z 9.storočia. Pochovávalo sa na ňom v období 9. až 1.polovica 17.storočia. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej v lokalite Hrudy.   SKALICA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nový židovský cintorín z 18.storočia. Je neaktívny. Nac …

Dopravné a športové stavby v okrese Skalica

HOLÍČ. Cestné mosty. Národná kultúrna pamiatka Súbor cestných mostov vyhlásená v roku 1990. Oblúkové tehlové cestné mosty z roku 1751. Upravované boli v roku 1925. Nachádzajú sa na ulici Nádražná na ceste k autoservisu.   HOLÍČ. Predný most vnútornej priekopy. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový most cez vnútornú priekopu postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí …

Drobná architektúra v okrese Skalica

HOLÍČ. Hradná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Hradná studňa z 13.storočia. Nachádza sa na ulici Moyzesova 1.   HOLÍČ. Reprezentačná sieň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Rokoková Čínska sála zriadená v rokoch 1749-1754. Má obdĺžnikový pôdorys. Je to najreprezentatívnejší priestor, ktorého priestory pokrývajú kožené maľované tapety s motívmi čínskej krajiny. Nachádza sa v …

Dubovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Vidovany Vlčkovany …

Evanjelické kostoly v okrese Skalica

HOLÍČ Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1788. Stavba s jednoduchou fasádou. Nachádza sa na ulici Bratislavská 42. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1990. Pamätná fara. (Pozri Historické budovy v okrese Skalica). Pamätná tabuľa J. J. Boora. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica) …

TOPlist