Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Brodské

Chropov

Cintoríny v okrese Skalica

KOPČANY. Príkostolný cintorín a nartex. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Veľkomoravský cintorín z 9.storočia. Pochovávalo sa na ňom v období 9. až 1.polovica 17.storočia. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej v lokalite Hrudy.   SKALICA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nový židovský cintorín z 18.storočia. Je neaktívny. Nac …

Dopravné a športové stavby v okrese Skalica

HOLÍČ. Cestné mosty. Národná kultúrna pamiatka Súbor cestných mostov vyhlásená v roku 1990. Oblúkové tehlové cestné mosty z roku 1751. Upravované boli v roku 1925. Nachádzajú sa na ulici Nádražná na ceste k autoservisu.   HOLÍČ. Predný most vnútornej priekopy. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový most cez vnútornú priekopu postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí …

Drobná architektúra v okrese Skalica

HOLÍČ. Hradná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Hradná studňa z 13.storočia. Nachádza sa na ulici Moyzesova 1.   HOLÍČ. Reprezentačná sieň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Rokoková Čínska sála zriadená v rokoch 1749-1754. Má obdĺžnikový pôdorys. Je to najreprezentatívnejší priestor, ktorého priestory pokrývajú kožené maľované tapety s motívmi čínskej krajiny. Nachádza sa v …

Dubovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Vidovany Vlčkovany …

Evanjelické kostoly v okrese Skalica

HOLÍČ Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1788. Stavba s jednoduchou fasádou. Nachádza sa na ulici Bratislavská 42. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1990. Pamätná fara. (Pozri Historické budovy v okrese Skalica). Pamätná tabuľa J. J. Boora. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica) …

Gbely

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Gbelom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Cunín Gbely  …

Historické budovy v okrese Skalica

HOLÍČ. Bytový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Barokový dom z roku 1755. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím. Nájomný dom sa nachádza na Námestí svätého Martina 2-3.   HOLÍČ. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická budova evanjelickej fary z 19.storočia. Pamätná je v súvislosti s náboženským spisovat …

TOPlist