Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Skalica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja a je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresomv kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  357,1 km2

Počet obyvateľov:  47 131  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,93 ob./km2

Okresné mesto:  Skalica

Hranice územia:  Severozápadnú a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Senica.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty je to celok Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelok Gbelský bor) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Skalický hájik, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Čupy (574,3m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Brodské (150,0m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Gbely

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Gbelom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Cunín Gbely  …

Historické budovy v okrese Skalica

HOLÍČ. Bytový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Barokový dom z roku 1755. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím. Nájomný dom sa nachádza na Námestí svätého Martina 2-3.   HOLÍČ. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická budova evanjelickej fary z 19.storočia. Pamätná je v súvislosti s náboženským spisovat …

Holíč

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Holíči potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hradiská v okrese Skalica

UNÍN. Hradisko Zámčisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko Zámčisko z obdobia halštatu. Nachádza sa nad obcou v lese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Skalica

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Skalica

HOLÍČ. Hrob N. S. Lunina. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Hrob poručíka Kutuzovovej armády N. S. Lunina /1790-1806/ s pomníkom z roku 1806. Upravovaný bol v roku 1845. Nachádza sa na cintoríne na hrobe.   SKALICA. Náhrobník D. G. Licharda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník publicistu D. G. Licharda /1812-1882/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.   SKALICA. Náhrobník Dr. …

Jaskyne v okrese Skalica

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Skalica

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Skalica

HOLÍČ. Kaplnka Panny Márie Loretánskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne gotická rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie Loretánskej bola postavená koncom 14.storočia. Kaplnka pôvodne vznikla ako románsky kostolík, ktorý dal pravdepodobne i názov mestečku. Holíč sa v dobových prameňoch spomína ako Alba Ecclessiae (Weisskirchen), čiže Biely Kostol. Archeologickým prieskumom bol zistený ešte starší kamenný objekt, ta …

Kaštiele v okrese Skalica

HOLÍČ. Holíčsky zámok. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:   Kaštieľ s nádvorím: Kaštieľ. Dejiny zámku a jeho vznik siahajú hlboko do minulosti. Už koncom 12.storočia boli postavené najstaršie budovy v dnešnom areáli. Najstaršie pomenovanie mesta z rokov 1217 a 1256 Wywar (Nový hrad) sa vzťahuje na pôvodný vodný hrad. Vďaka výhodnej polohe na dôležitej …

TOPlist