Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Skalica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja a je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresomv kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  357,1 km2

Počet obyvateľov:  47 131  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,93 ob./km2

Okresné mesto:  Skalica

Hranice územia:  Severozápadnú a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Senica.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty je to celok Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelok Gbelský bor) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Skalický hájik, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Čupy (574,3m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Brodské (150,0m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Skalica

SKALICA. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Mohylník kniežacieho hradiska z obdobia Veľkej Moravy. Nachádza sa na Kalvárii. …

Oreské

Pamätné tabule v okrese Skalica

HOLÍČ. Pamätná tabuľa J. J. Boora. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa náboženského spisovateľa J. J. Boora /1852-1913/ je od roku 1947 osadená na budove evanjelickej fary na ulici Bratislavská 41. Jej autorom je M. Beblavý.   HOLÍČ. Pamätná tabuľa demonštrácie robotníkov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa demonštrácie robotníkov v roku 1932 bola odhalená …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Skalica

HOLÍČ. Pomník M. Nešpora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník rodákovi Mirkovi Nešporovi z roku 1960. Autorom je J. Hučko. Nachádza sa na ulici Bernolákova.   SKALICA. Pomník Dr. P. Blahu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Realistický pomník politika Dr. Pavla Blahu /1867-1927/ z 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je J. Koniarek. Nachádza sa v parku na ulici Koreszkova.   …

Pamiatkové územia v okrese Skalica

PAMIATKOVÁ ZÓNA KOPČANY Územie obce bolo 30.4.2008 vyhlásené za pamiatkovú zónu špeciálneho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA SKALICA Územie historického jadra mesta bolo 25.9.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V starom jadre mesta je niekoľko meštianskych domov zväčša zo 17.storočia s renesančnými, barokovými a klasicistickými prvkami. …

TOPlist