Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Skalica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja a je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresomv kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  357,1 km2

Počet obyvateľov:  47 131  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,93 ob./km2

Okresné mesto:  Skalica

Hranice územia:  Severozápadnú a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Senica.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty je to celok Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelok Gbelský bor) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Skalický hájik, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Čupy (574,3m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Brodské (150,0m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica

BRODSKÉ. Kostol svätého Antona, pustovníka. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Antona, pustovníka bol postavený v rokoch 1731-1720 s použitím múrov staršej gotickej stavby.   DUBOVCE. Kostol svätého Antona, pustovníka. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Antona, pustovníka bol postavený v 20.storočí, v roku 1902. Nachádza sa v časti Vidovany.   DUBOVCE. Kostol svätej Žofie, vdovy. Klasicistick …

Ruiny a základy v okrese Skalica

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Skalica

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Skalici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Sochy a busty v okrese Skalica

GBELY. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa pred rímsko-katolíckym kostolom.   GBELY. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistické súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe z polovice 19.storočia, renovované v roku 1893. Autorom je E. Zbořil. Nachádza …

Šport v okrese Skalica

SIŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Skalica

SIS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist