Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Skalica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trnavského kraja a je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresomv kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  357,1 km2

Počet obyvateľov:  47 131  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,93 ob./km2

Okresné mesto:  Skalica

Hranice územia:  Severozápadnú a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Senica.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Juhomoravská panva, Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina. Z oblasti Juhomoravská panva je to celok Dolnomoravský úval (podcelok Dyjsko-moravská niva). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty je to celok Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina). Z oblasti Záhorská nížina sú to celky Borská nížina (podcelok Gbelský bor) a Chvojnická pahorkatina (podcelky Skalický hájik, Unínska pahorkatina a Zámčisko).

Najvyšší bod:  Čupy (574,3m), celok Biele Karpaty, podcelok Žalostinská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Morava na výtoku z okresu pri obci Brodské (150,0m), celok Dolnomoravský úval, podcelok Dyjsko-moravská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Skalica

SKALICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky mestského opevnenia v podobe gotického hradbového múru okolo historického jadra z roku 1372. Upravovaný bol v 16.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Objekt č.201. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. …

Výrobné stavby v okrese Skalica

HOLÍČ. Veterný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Kamenný veterný mlyn z 1.polovice 19.storočia. Trojpodlažná podpivničená stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Mlieť sa v ňom prestalo po 1.svetovej vojne. Otočná strecha bola nahradená tehlovou. Mlyn dlho chátral až sa ho ujalo miestne poľovné združenie. Nachádza sa juhovýchodným smerom za mestom Holíč 11 na návrší Hrebeň. Je to jedna z turisticky na …

Zvonice v okrese Skalica

PRIETRŽKA Baroková zvonica z konca 18.storočia. …

TOPlist