Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Senica

CEROVÁ. Grotta. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková grotta z 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Nachádza sa v parku bývalého kaštieľa, dnes kláštora.   CEROVÁ. Sala terrena. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková časť kláštora z 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má jednopriestorovú dispoz …

Drobná architektúra v okrese Skalica

HOLÍČ. Hradná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Hradná studňa z 13.storočia. Nachádza sa na ulici Moyzesova 1.   HOLÍČ. Reprezentačná sieň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Rokoková Čínska sála zriadená v rokoch 1749-1754. Má obdĺžnikový pôdorys. Je to najreprezentatívnejší priestor, ktorého priestory pokrývajú kožené maľované tapety s motívmi čínskej krajiny. Nachádza sa v …

Drobná architektúra v okrese Trnava

DOBRÁ VODA. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový pranier, stĺp hanby, z roku 1718. Nachádza sa v parku v obci pred kostolom.   DOLNÁ KRUPÁ. Grotta. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2017. Kamenná klasicistická grotta (umelá jaskyňa) bola vybudovaná v roku 1813. Podzemná stavba s nepravidelným pôdorysom. Autorom je Christian Henrich Nebbien. Nachádza sa západne od Brunsvikov …

Dubovany

Dubovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Vidovany Vlčkovany …

Ducové

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec miestnou časťou obce Moravany nad Váhom. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dunajská Streda

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z rokov 1162-1172 kedy tu pravdepodobne kráľ Belo IV. založil trhové miesto s dňom trhov určeným na stredu, získalo jarmočné a trhové výsady. Ďalšia zmienka je z roku 1254. V 13.storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, neskôr kráľovským majetkom Bratislavského hradu. Od roku 1600 ju vlastn …

Dunajský Klátov

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Klátovského ramena severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1384, ďalšia z roku 1533.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dvorníky

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1247. Patrila hradu Nitra, neskôr panstvu Hlohovec. Bol tu dôležitý brod cez Váh.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Z priestoru brodu významné nálezy z doby bronzovej, laténskej a rímskej. Osídlenie už v neolite, staromaďarské pohrebisko z 10.storočia. …

Evanjelické kostoly v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA Sieňový evanjelický novogotický kostol pochádza z roku 1883.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784-1785. Upravovaný bol v roku 2004. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je J. G. Altenburger. Stojí v strede mesta na ulici Gazdovský rad. …

TOPlist