Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Čenkovce

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1240 a 1298. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Zlaté Klasy. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Cerová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Cerová Lieskové Rozbehy …

Červeník

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113, kedy patrila zoborskému kláštoru. V roku 1665 ju odkúpila aj s ďalšími obcami kráľovská komora pre stavbu pevnosti Leopoldov a obec premiestnili na dnešné miesto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pôvodne sídlisko z doby halštatskej a mladšej …

Chránené stromy v okrese Dunajská Streda

DUB LETNÝ V LEHNICIACH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 340cm, výškou 20m, priemerom koruny 28m a vekom 150 rokov. Rastie v časti Veľký Lég v predzáhradke rodinného domu č.107 pri ceste do Bratislavy pri autobusovej zastávke.   DUB LETNÝ V MLIEČANOCH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný …

Chránené stromy v okrese Galanta

DUB LETNÝ V ŠTRKOVCI Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj estetický, ekologický a krajinársky význam. Má vysoký vek, vzrast a tvar a je pozostatkom prirodzených porastov. Dub letný s obvodom kmeňa 550cm, výškou 26m, priemerom koruny 10m a vekom 150 rokov. Rastie v Šoporni na západnom okraji osady Štrkovec pri kraji lesa.   LIPA V PUSTÝCH ÚĽANOCH Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je v …

Chránené stromy v okrese Hlohovec

BOROVICA V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bola vyhlásená v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významným stromom v okrese. Borovica lesná s obvodom kmeňa 301cm, výškou 28m, priemerom koruny 10m a vekom 120 rokov. Rastie v Hlohovci v parku.   PLATAN V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bol vyhlásený v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek je to strom ekologicky, krajinotvorne a esteti …

Chránené stromy v okrese Piešťany

PIEŠŤANSKÉ TOPOLE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2006. Sú to dva exempláre topoľa čierneho s výškou 20 a 22m, obvodom kmeňa 557 a 610cm, priemerom koruny 25 a 29m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z vedeckého, ekologického a krajinotvorného dôvodov. Nachádzajú sa v Piešťanoch.   PLATAN V PARKU V SOKOLOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Mohutný platan javorolistý s výškou 45m, obvodom kmeňa 823 …

Chránené stromy v okrese Senica

DUB V PUSTOM MLYNE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1999 a 2000. Dub letný s výškou 20m, obvodom kmeňa 499cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 270 rokov. Vzhľadom na svoj vek a ekologickú funkciu je to mimoriadne významný strom v okrese. Je chránený z krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa asi 2km severne od obce Cerová pri potoku Myjavská Rudava na pravej strane poľnej cesty.   OSUSKÁ LIPA Za chránený strom …

Chránené stromy v okrese Skalica

RADIMOVSKÉ LIPY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy malolistej s výškou 5-16m, obvodom kmeňa 126-535cm, priemerom koruny 6-10m a vekom viac ako 60-180 rokov. Lipy predstavujú sprievodnú zeleň sakrálnej pamiatky a sú chránené z historických, estetických, kultúrnych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa južne od obce Radimov na Holíčskej hore pri štátnej ceste Radimov – Unín. …

Chránené stromy v okrese Trnava

SEKVOJOVEC V PARKU V CÍFERI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Sekvojovec mamutí s výškou 50m, obvodom kmeňa 536cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 150 rokov. Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránený z estetických, krajinotvorných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Cífer v parku.   LIPA NA CINTORÍNE V DOBREJ VODE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Mohutná lipa ma …

TOPlist