Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Veľký Meder

POLOHA. Mesto leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Presné údaje o založení mesta neexistujú. Mesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti dostalo pomenovanie od Arpádovho vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľuďmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka je z roku 1268, od kráľa Belu IV. a to v listine, p …

Veselé

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Ťapkové Veselé …

Vieska

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1322.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vily v okrese Trnava

TRNAVA. Kopplova vila. Národná kultúrna pamiatka Vila s areálom vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa na ulici Zelený Kríčok 3 pri severozápadnom obvode mestského opevnenia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila.Novoklasicistická vila (Kopplova vila, dnes Galéria Koniarka) z obdobia pred rokom 1895. Upravovaná bola po roku 1914, v 20. a 70.rokoch 20.storočia, v roku 1981 a neskôr. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, jednotrakto …

Vinohrady nad Váhom

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113. Súčasná obec vznikla oddelením od obce Šintava. V polovici 20.storočia bola obec známa výrobou kovom intarzovaných kaziet, mosadzných praciek, spôn a valašiek.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Vlčkovce

Voderady

Vodná turistika v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist