Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Senica

SEKULE. Starý cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník 1. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Senica). Náhrobník 2. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Senica). Náhrobník 3. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Senica). Náhrobník 4. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Senica). Ná …

Cintoríny v okrese Skalica

KOPČANY. Príkostolný cintorín a nartex. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Veľkomoravský cintorín z 9.storočia. Pochovávalo sa na ňom v období 9. až 1.polovica 17.storočia. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej v lokalite Hrudy.   SKALICA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nový židovský cintorín z 18.storočia. Je neaktívny. Nac …

Cintoríny v okrese Trnava

DOLNÉ OREŠANY. Cholerový cintorín. V obci sa nachádza tzv. cholerový cintorín z roku 1831.   TRNAVA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Cintorín okolo kostola z 13.storočia. Zanikol v roku 1747. Mal nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckej Baziliky svätého Mikuláša, biskupa na Námestí svätého Mikuláša v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   TRNAVA. Prí …

TOPlist