Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vodopády v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Galanta

SEREĎ. Pracovný tábor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Pracovný tábor bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1941. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa na ulici Kasárenská 1005 na okraji mesta pri železničnej stanici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ubytovňa 1. Prvý obytný barak. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Ubytovňa 2. Druhý obytný barak s pam …

TOPlist