Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Protiturecké opevnenie. Zvyšky protitureckého opevnenia z obdobia 16.-17.storočia.   LEOPOLDOV. Pevnosť. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pevnosť postavená v rokoch 1665-1669 po obsadení Nových Zámkov Turkami. Dozor nad stavbou mal cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedlo vojenský inžinier J. M. Arigsperger. Po jeho smrti prevzal vedenie v rokoch 1666-1669 J. Ungern. Dátum ukončenia výstavby …

Vojenské stavby v okrese Piešťany

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Senica

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Skalica

SKALICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky mestského opevnenia v podobe gotického hradbového múru okolo historického jadra z roku 1372. Upravovaný bol v 16.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Objekt č.201. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. …

Vojenské stavby v okrese Trnava

DECHTICE. Zvyšky zátarasov. Zvyšky betónových zátarasov z obdobia 2.svetovej vojny. Nachádzajú sa pri južnom okraji obce.   TRNAVA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické tehlové stavby mestského opevnenia z 2.polovice 13.storočia. Upravované boli v rokoch 1435 a 1553-1556. Takmer komplexne zachované stredoveké opevnenie. Tehlové mestské hradby zo 14. a 15.storočia. V 14.storočí boli moder …

Vojka nad Dunajom

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Dunajom a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listinách z roku 1186 a spomína sa ako kráľovský majetok darovaný ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý udelil tunajšiemu obyvateľstvu zemianske slobody a bola nezávislá od Bratislavskej župy. Obec mala v novš …

Vozokany

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Stará Čierna voda južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1240, prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1297. Od 16.storočia patrila ako poddanská obec šintavskému panstvu. V roku 1652 prebehla v chotári obce bitka s Turkami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Vrakúň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1015 a 1260. Bola starým rodinným majetkom Amadeovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nekyje na Ostrove …

Vrbové

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Vrbovému potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist