Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Vydrany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Výrobné stavby v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÝ KLÁTOV. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Na Klátovskom ramene Malého Dunaja juhovýchodne od obce sa nachádza pobrežný vodný mlyn. Je typickým príkladom spodkového mlyna. Súčasti vodného mlyna kolesa a hnacia časť sú umiestnené v drevenej prístavbe, mlynica je murovaná z pálenej tehly. Mlyn s.č.4 postavil Ján Cséfalvay. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v rokoch 1920-1922. Posledným majit …

Výrobné stavby v okrese Galanta

HOSTE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodný mlyn, tzv. Hustého mlyn, z kameňa a tehly bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1825, na prelome 19. a 20.storočia, v 40.rokoch 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Objekt č.105 stojí južne od obce.   JELKA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Výrobné stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Vodojem. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Vodojem z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má osemuholníkový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Solitér stojí v parku severovýchodne od kaštieľa Erdődiovcov.   KOPLOTOVCE. Sýpka. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2063. Murovaná zemianska sýpka postavená v hist …

Výrobné stavby v okrese Piešťany

KRAKOVANY. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Vodný mlyn z 2.polovice 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Stráže 325.   PIEŠŤANY. Elektráreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Historizujúca budova starej dieselovej elektrárne z roku 1906. Upravovaná bola v 20.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným p …

Výrobné stavby v okrese Senica

CEROVÁ. Veterná elektráreň. V auguste roku 2003 bola v lokalite Vápenková skala dokončená výstavba prvej veternej elektrárne na Slovensku.   HRADIŠTE POD VRÁTNOM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn postavený v štýle ľudového staviteľstva z kameňa a nepálenej tehly v 18.storočí. Upravovaný bol koncom 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 19 …

Výrobné stavby v okrese Skalica

HOLÍČ. Veterný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Kamenný veterný mlyn z 1.polovice 19.storočia. Trojpodlažná podpivničená stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Mlieť sa v ňom prestalo po 1.svetovej vojne. Otočná strecha bola nahradená tehlovou. Mlyn dlho chátral až sa ho ujalo miestne poľovné združenie. Nachádza sa juhovýchodným smerom za mestom Holíč 11 na návrší Hrebeň. Je to jedna z turisticky na …

Výrobné stavby v okrese Trnava

DECHTICE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn s areálom vyhlásená v roku 2011. Nachádza sa severne od obce Dechtice 259 na ľavom brehu potoka Blava. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Vodný mlyn s obytnou časťou v štýle ľudového staviteľstva z konca 18.storočia. Upravovaný bol v 30.-40.rokoch 20.storočia. Postavený je z kameňa a tehly. Dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravid …

Významné stromy v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Galanta

KRÁĽOV BROD. Vetrolamy. V poliach pri štátnej ceste č.561 sú zachované vetrolamy skladajúce sa z radov pravidelne vysadených stromov. …

TOPlist