Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Dolné Otrokovce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113, ďalšia zmienka v roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1233 v listine, kde sa spomína ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. V 17.storočí bola poddanskou obcou svätojurského panstva, od roku 1674 patrila k dolnoňaraždskému panstvu. V 18.storočí sa obyvatelia zaoberali povozníctvom, rozvážali soľ zo skladu v Tr …

Dolné Trhovište

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1156. Obec sa vyvinula v chotári obce Trhovište. Od roku 1214 patrila hradu Nitra, neskôr rodu Vasáryovcov a napokon viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Dolné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1244. V roku 1813 postihla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolný Bar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1245, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1334. Obec doložená v roku 1401 patrila predialistom ostrihomského arcibiskupstva v stolici vo Vojke, časť patrila zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Dolný Chotár

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 oddelením od obce Dolné Saliby.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolný Štál

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1111. V rokoch 1254-1256 sa spomína ako súčasť Bratislavského hradu, v 14.storočí patrila tunajším zemepánom. Súčasná obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Dolný Štál, Horný Štál a Tône. Dolný Štál (Alistál) sa spomína v roku 1391. Horný Štál (Felstá …

Dopravné a športové stavby v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Cestný most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Oblúkový tehlový klasicistický most z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v západnej časti parku kaštieľa.   MEDVEĎOV. Most. Pri obci sa nachádza jediný most na Žitnom ostrove, ktorý spája naše územie s Maďarskom.   VOJKA NAD VÁHOM. Kompa. Kompa premáva medzi obcami Vojka nad Váhom a Kyselica. …

Dopravné a športové stavby v okrese Galanta

GALANTA. Most. V časti Nebojsa stojí empírový kamenný most zo začiatku 19.storočia.   GALANTA. Železničná stanica. Budova železničnej stanice po rekonštrukcii v 20.storočí vynikli pôvodné architektonické prvky, napríklad okrasné súčasti fasády, lemovanie okien a dverí a krytá veranda z oceľovej konštrukcie. Stanica je zaujímavou technickou pamiatkou.   SEREĎ. Most. Most cez Váh je technickou pamiatkou. Je to jediný …

TOPlist