Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnavský kraj

Poloha:  Leží na juhozápade Slovenska. Rozlohou je druhým najmenším krajom na Slovensku. Má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  4 146,3 km2

Počet obyvateľov:  563 591  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,78 ob./km2

Krajské mesto:  Trnava

Hranice územia:  Kraj má členitú hranicu. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na západe s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Malé Karpaty a Považský Inovec). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina). Z Viedenskej kotliny zasahujú územie kraja oblasti Záhorská nížina (celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina) a Juhomoravská panva (celok Dolnomoravský úval). Malá dunajská panva územie kraja zasahuje oblasťou Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Trnava.

Najnižší bod: Kataster mesta Veľký Meder (108,5 m), celok Podunajská rovina, podcelok Čiližská mokraď, okres Dunajská Streda.

Trnavský kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest a 234 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Železobetónový cestný most (šulekovský) bol postavený v secesnom štýle v roku 1910. Upravovaný bol v roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa východne od centra mestskej časti Šulekovo na ulici Osloboditeľov.   LEOPOLDOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový tehlový cestný most zo 60.rokov 17.storočia. Upravovan …

Dopravné a športové stavby v okrese Piešťany

PIEŠŤANY. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Funkcionalistický cestný most, tzv. Krajinský most, cez Váh postavený v rokoch 1930-1931. Upravovaný bol v rokoch 1946-1948 a 1991. Autormi sú J. Činčera a I. Grebník. Nachádza sa v meste v Pamiatkovej zóne.   PIEŠŤANY. Kúpalisko. Národná kultúrna pamiatka Kúpalisko s areálom vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistické stavby postavené v rokoch 1933-1934. Au …

Dopravné a športové stavby v okrese Senica

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Skalica

HOLÍČ. Cestné mosty. Národná kultúrna pamiatka Súbor cestných mostov vyhlásená v roku 1990. Oblúkové tehlové cestné mosty z roku 1751. Upravované boli v roku 1925. Nachádzajú sa na ulici Nádražná na ceste k autoservisu.   HOLÍČ. Predný most vnútornej priekopy. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový most cez vnútornú priekopu postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí …

Dopravné a športové stavby v okrese Trnava

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drahovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drahovce Voderady …

Drobná architektúra v okrese Dunajská Streda

HOLICE. Obecný stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický obecný stĺp, stĺp trhového práva, z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011. Nachádza sa v časti Kostolná Gala na ulici Hlavná za kostolom.   HUBICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Klasicistická kamenná fontána bola vybudovaná v 1.polovici 19.storočia. Má kruhový pôd …

Drobná architektúra v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Grotta s reliéfom. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baroková grotta z reliéfom Neptúna z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys kruhu s obdĺžnikom, jednopriestorovú dispozíciu, je prízemná. Stojí v parku pri kaštieli Erdődiovcov.   HLOHOVEC. Menažéria. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baro …

Drobná architektúra v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Architektonické články. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment architektonických článkov v podobe balustra a rebier z 15.-16.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, ktorý stojí v strede obce.   PIEŠŤANY. Balustráda. Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková ozdobná balustráda z 18.storočia. Nac …

TOPlist