Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnava

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trnavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  741,3 km2

Počet obyvateľov:  132 130  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  177,91 ob./km2

Okresné mesto:  Trnava

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Bratislavským krajom a na severe s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Senica, na severovýchode s okresom Piešťany, na východe s okresom Hlohovec a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Gidra na výtoku z okresu pri obci Pavlice (122,1m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Trnavská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 44 obcí.

» Zaujímavosti

Hrnčiarovce nad Parnou

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1994 bola obec mestskou časťou Trnavy a volala sa Hrnčiarovce. Opatrením 96/1994 účinným od 1.3.1994 sa osamostatnila a zmenila názov na Hrnčiarovce nad Parnou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trnava

BOHDANOVCE NAD TRNAVOU. Náhrobník. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový náhrobník z roku 1769. Nachádza sa v múre rímsko-katolíckeho Kostola svätého Petra a Pavla, apoštolov.   CÍFER. Náhrobník A. M. Kerekess. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistický náhrobník Anny Márie Kerekess z roku 1796 sa nachádza pri južnej strane rímsko-katolíckeho Kostola svä …

Jaskyne v okrese Trnava

BABINÁ Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Smolenickej vrchovine v nadmorskej výške 423m v katastri obce Lošonec.   BRLOHOVÁ DIERA (KUNIA DIERA, M-8) Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v katastri obce Dobrá Voda.   ČIERNODOLINKOVÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezin …

Jaslovské Bohunice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bohunice Jaslovce Paderovce …

Kalvárie v okrese Trnava

DOLNÉ DUBOVÉ Kalvária z roku 1793.   KÁTLOVCE Kamenná kalvária z roku 1774. Nachádza sa pred kostolom.   ŠPAČINCE Kalvária z roku 1797.   TRNAVA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Pri kalvárii na tzv. Starom cintoríne v severnej časti mesta západne od cukrovaru. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Súsošie Golgoty. Kríž s ukrižovaným Kristom. (Pozri Sochy a …

Kaplnky v okrese Trnava

BIELY KOSTOL 1. Kaplnka z roku 1739.   BIELY KOSTOL 2. Kaplnka z roku 1740.   BRESTOVANY Baroková kaplnka z roku 1767.   DOLNÉ DUBOVÉ. Kaplnka svätého Jozefa Kazalanského.   DOLNÉ OREŠANY. Kaplnka Najsvätejšej Trojice. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola postavená v roku 1715. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici …

Kaštiele v okrese Trnava

BIELY KOSTOL. Letný kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový kaštieľ postavený v roku 1719. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Biely Kostol 6933, 5458.   BRESTOVANY. Klasicistický kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storoč …

Kátlovce

Košolná

Kríže v okrese Trnava

BOHDANOVCE NAD TRNAVOU Na cintoríne sa nachádzajú kamenné kríže s nodusovou pätkou z konca 18.storočia.   BOLERÁZ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový náhrobný kríž z 18.storočia. Nachádza sa v časti Klčovany na cintoríne.   BUKOVÁ Cenné náhrobníky v tvare podkovy tzv. dobrovodské kríže. Nachádzajú sa na miestnom cintoríne.   KÁTLOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ne …

TOPlist