Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnava

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trnavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  741,3 km2

Počet obyvateľov:  132 130  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  177,91 ob./km2

Okresné mesto:  Trnava

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Bratislavským krajom a na severe s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Senica, na severovýchode s okresom Piešťany, na východe s okresom Hlohovec a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Gidra na výtoku z okresu pri obci Pavlice (122,1m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Trnavská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 44 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Trnava

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Naháč

Opoj

Pamätné tabule v okrese Trnava

DOBRÁ VODA. Pamätná tabuľa J. Hollého. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Jána Hollého /1785-1849/ je od roku 1935 osadená na budove bývalej rímsko-katolíckej fary č.347, na ktorej pôsobil v rokoch 1843-1849. Jej autorom je Jozef Pospíšil.   DOBRÁ VODA. Pamätná tabuľa kňazom. Pamätná tabuľa s menami dobrovodských kňazov z roku 1998. Autorom je M. Benedikovič. Nachádza sa …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Trnava

BÍŇOVCE. Pomník padlým. Pomník padlým v svetových vojnách.   BRESTOVANY. Pomník F. Chopina. Pomník F. Chopina. Nachádza sa v parku v obci.   DOBRÁ VODA. Pomník padlým vojakom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým vojakom sovietskej armády. Nachádza sa na cintoríne.   TRNAVA. Pomník A. Bernoláka. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Odhalená bola 10.10.1937. Auto …

Pamiatkové územia v okrese Trnava

MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRNAVA Územie historického jadra mesta bolo 11.9.1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera je 63ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 139 kultúrnych pamiatok. …

TOPlist