Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trnava

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trnavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  741,3 km2

Počet obyvateľov:  132 130  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  177,91 ob./km2

Okresné mesto:  Trnava

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Bratislavským krajom a na severe s Trenčianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Senica, na severovýchode s okresom Piešťany, na východe s okresom Hlohovec a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Záruby (767,4m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Gidra na výtoku z okresu pri obci Pavlice (122,1m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Trnavská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 44 obcí.

» Zaujímavosti

Pavlice

Pravoslávne kostoly v okrese Trnava

TRNAVA. Chrám Svätej Trojice. Barokový pravoslávny Chrám Svätej Trojice bol postavený v 17.storočí. …

Predajne v okrese Trnava

TTP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Trnava

TTR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava

BIELY KOSTOL. Kostol Krista Kráľa. Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol Krista Kráľa bol postavený v roku 1721. V roku 1957 bol úplne funkcionalisticky prestavaný.   BÍŇOVCE. Kostol svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela. Upravovaný bol v rokoch 1664 a 1733.   BOHDANOVCE NAD TRNAVOU. Kostol svätého Petra a P …

Ruiny a základy v okrese Trnava

DECHTICE. Kláštor františkánov. Katarínka. Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor františkánov. Ruina renesančného pútnického františkánskeho kláštora postaveného v roku 1618. Na mieste starej Kaplnky svätej Kataríny dal v roku 1618 gróf Krištof Erdődi vystavať kostol s kláštorom pre františkánov. V čase panovania Jozefa II. kláštor 22.7.1786 zrušili a in …

TOPlist