Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Tuchyňa

POLOHA.

Obec leží v podhorí Bielych Karpát na brehoch Tovarského potoka.

HISTÓRIA.

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1243 ako Tuhine (ďalšie názvy: 1259 Thuhene, 1409 Tuchina, 1439 Twchyna). Vtedy ju kráľ Belo IV. daroval vernému služobníkovi Bechenovi, synovi Mikuláša. Od vekov existovali dve Tuchyne – panská a zemianska. Prvá patrila panstvu Vršatec, ktoré tu malo majer a druhá zemanom Tuchyňským. V roku 1598 mala obec 12 a 32 domov, v roku 1784 mala panská časť 59 domov a zemianska časť 11 domov, v roku 1828 mala panská časť 59 domov a zemianska časť 8 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V roku 1901 tu založili potravné družstvo, v roku 1919 ovocný pestovateľský liehovar. Väčšina obyvateľov pracovala v 20.storočí v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom a v Púchove. Súčasťou obce je v minulosti samostatná obec Zábreh. Spomína sa v roku 1259 ako Zabreg. Patrila hradu Trenčín.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V lokalite Lipovky sa našli keramické úlomky nádob z okruhu lužickej kultúry z neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700 p. n.l.) až starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. Napríklad dvojkónický hlinený praslen, rímska dvojsečná dýka (pugio).

Sídlisko ľudu púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu.

V lokalite Podhorie južne od obce sa našlo sídlisko z včasnoslovanského obdobia (500 – 675).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Kaplnky: Svätej Anny, V obci.

Zvonica.

Pamätná tabuľa E. A. Filo.

Príroda.

Červenokamenská dolina.

PP Skalice.

Turistika.

Cyklotrasa /2305/.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Púchov: Horovce, Kvašov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist