Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Bytča

0842

Malý Javorník – Sedlo Bukovina – Stratenec – Sedlo Gežov – Veľký Javorník – Sedlo pod Veľkým Javorníkom – Butorky – Sedlo pod Hričovcom – Sedlo pod Lemešnou. Dĺžka 13km. Čas 3 hodiny 15 minút.

Červeno značený turistický chodník sa začína na Malom Javorníku v pohorí Javorníky. Smeruje cez sedlo  Bukovina na vrch Stratenec, kde je pamätník oslobodzovacích bojov – veľké betónové kríže, a cez sedlo Gažov pokračuje na najvyšší vrch Javorníkov Veľký Javorník. Na severozápad pod vrchom Veľkého Javorníku sa nachádza NPR Veľký Javorník. Od sedla pod Veľkým Javorníkom chodník kopíruje hranice okresu. Z Veľkého Javorníku pokračuje po hranici okresov Bytča a Čadca do sedla pod Lemešnou, kde opúšťa územie okresu. Chodník má úsek po hranici okresu zhodný s trasou náučného chodníka Javorníky – Družba.

 

0843 – E3

0843b: Sedlo pod Grapou – Nad Vrchriekou – Nad Cisárikovcami – Nad Jendriskovcami – Bielovci – Semeteš – Solíkovci – Vrchrieka – Sedlo Javorník – Pod Čerenkou – Nad Zápačou. Dĺžka 22,2km. Čas 4 hodiny 35 minút.

Červeno značený turistický chodník takmer kopíruje hranicu okresu s okresom Čadca. Začína v sedle pod Grapou. Pokračuje hrebeňom nad dolinou rieky Kysuca. V oblasti osady Semeteš má od osady Bielovci, trasu zhodnú so žlto značeným turistickým chodníkom /8653/. V rovnakej osade z chodníka odbočuje zeleno značený turistický chodník /5659/. Chodník pokračuje cez štátnu cestu a nad Vrchriekou z neho odbočuje žlto značený turistický chodník /8669/. Pokračuje hrebeňom až ku kaplnke v osade Ovsenovci, kde sa spája so zeleno značeným turistickým chodníkom /5659/ a spolu pokračujú do sedla Javorník. Odtiaľ mierne stúpa a opäť po hrebeni pokračuje cez vrch Čerenka do lokality Nad Zápačou, kde končí.

 

0880 – E3

0880a: Vrchteplá – Súľov, parkovisko – Lúka pri Kamennom hríbe – Lúka pod hradom – Pod Bradou – Roháč-Čiakov – Hrad Hričov  – Hričovské Podhradie – Ovčiarsko – Chata pod Hradiskom – Žilina, Strážov. Dĺžka 24km. Čas 7 hodín  5 minút. 

Červeno značený turistický chodník začína vo Vrchteplej. V obci je na vrchu Hôrka pamätník a v bývalej škole pamätná izba SNP. Chodník pokračuje popod Havraniu skalu a Hoľazne do sedla kde prichádza na územie okresu. Zo sedla klesá k hlavnej ceste do Súľova-Hradnej a cez Súľovskú tiesňavu pokračuje ponad obec a popod hrad Súľov lesnými cestičkami hrebeňom Súľovských skál do sedla pod Bradou. Odtiaľ popod vrch Brada prichádza na križovatku turistických trás /5650,8654/, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje až do Strážova v Žiline, kde končí.

 

2745

Sedlo pod Hričovcom – Čemerka – Nad Zápačou. Dĺžka 4,1km. Čas 1 hodina 15 minút.

Modro značený turistický chodník celý kopíruje hranicu okresu. Spája dva červeno značené turistické chodníky /0842,0843/. Začína v sedle pod Hričovcom a cez výhľadový vrch Čemerka klesá do lokality Nad Zápačou, kde končí.

 

2746 – E3

Hrabové – Kaplnka – Bačova hora – Sedlo pod Bradou. Dĺžka 6km. Čas 2 hodiny 15 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v časti Hrabové a pokračuje cez obec stúpaním dolinkou, do svahov Súľovských skál. Na hrebeni týchto skál končí napojením na červeno značený turistický chodník /0880/ v sedle pod Bradou.

 

2749

Lietavská Lúčka – Malchovica – Lietava, Majer – Hrad Lietava – Podhorie – Pod Dubovcom – Roháčske sedlo – Súľov, obec – Súľov, parkovisko. Dĺžka 17km. Čas 4 hodiny 45 minút.

Modro značený turistický chodník začína v Lietavskej Lúčke. Cez Lietavu, Lietavský hrad a Podhorie prichádza do lokality Pod Dubovcom. Odtiaľ stúpa na hrebeň Súľovských skál, kde v Roháčskom sedle prichádza na územie okresu. Tu križuje zeleno značený turistický chodník /5650/ a pokračuje klesaním do obce Súľov, kde v Súľovskej tiesňave končí.

 

5650 – E3

5650a: Hlboké nad Váhom – Okraj lesa – Vodopád – Rázcestie s červenou – Hrebeň Roháča – Roháč-Čiakov – Rázcestie so žltou – Roháčske sedlo – Kečka – Sedlo Patúch – Žibrid – Chatky pod Žibridom – Dubová – Rajec – Bývalá horáreň Porubská – Oselná, chaty – Mraznica, spoj dolín – Sedlo pod Hnilickou Kýčerou. Dĺžka 34km. Čas 12 hodín 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v obci Hlboké nad Váhom. Pokračuje stúpaním dolinou nad obcou popod Hlbocký vodopád do miesta Roháč-Čiakov, kde sa križuje viacero turistických chodníkov /0880,8654/. Ďalej pokračuje cez Roháčske sedlo, kde križuje modro značený turistický chodník /2749/ a cez vrch Kečka prichádza do sedla Patúch. Celú trasu z Roháčskeho sedla chodník poskytuje krásne výhľady na Súľovské skaly a Súľovskú kotlinu. Zo sedla, kde križuje žlto značený turistický chodník /8680/, chodník stúpa na vrch Žibrid a klesá do lokality Ivanová, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Rajec a Porubskou dolinou vystupuje na hrebeň Malej Fatry, kde v sedle pod Hnilickou Kýčerou končí.

 

5653

Hrabové – Bytča, zámok – Petrovice – Pláne – Záver doliny Petrovickej – Rázcestie žltej – Sedlo Slatina – Čerenka, rázcestie s červenou – Pod Čerenkou. Dĺžka 23km. Čas 5 hodín 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v časti Hrabové. Prechádza most cez Váh a mesto Bytča. Pokračuje cez lávku ponad Hričovský kanál do Petrovíc. Petrovickou dolinou mierne stúpa až do jej záveru v lokalite Pod Skaličným. Tu odbočuje vpravo a pokračuje stúpaním na hrebeň, kde v lokalite Pod Čerenkou, napojením na červeno značený turistický chodník /0843/, končí.

 

5659

U Melocíka – Ovsenovci – Veľké Rovné, Ivor – Bielovci. Dĺžka 8km. Čas 2 hodiny.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v sedle Javorník, pri chate U Melocíka. Pokračuje spevnenou cestou okolo kaplnky v osade Ovsenovci a klesá cez Ráztoky do lokality Ivor, kde sa stretá so žlto značeným turistickým chodníkom /8669/. Odtiaľ opäť stúpa až do osady Bielovci, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /0843, 8653/ a kde končí.

 

5662

Vrchteplá – Osada Minarčíkovci – Rázcestie s modrou – Súľov, parkovisko – Gotická brána – Súľovský hrad – Lúčka pod hradom – Jablonové, kameňolom. Dĺžka 11km. Čas 3 hodiny 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína vo Vrchteplej. Pokračuje po lúke do sedla, kde prichádza na územie okresu. Pokračuje cez obec Súľov, kde sa stretajú viaceré turistické trasy /0880,2749,8654/ a spolu s trasou náučného chodníka vystupuje popri Gotickej bráne do Súľovských skál. Pokračuje cez hrad Súľov k lúčke pod hradom, odkiaľ klesá ku kameňolomu pri Jablonovom, kde končí.

 

5670

Štiavnik, Ráztoka – Rázcestie lesných ciest – Butorky – Kasárne, chaty. Dĺžka 7km. Čas 1 hodina 50 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Začína, spolu so žlto značeným turistickým chodníkom /8676/, v Ráztoke na konci Štiavnickej doliny. Pokračuje stúpaním, najskôr po spevnenej a neskôr po lesnej ceste, do sedla Butorky, kde opúšťa územie okresu. V sedle križuje červeno značený turistický chodník /0842/ a trasu náučného chodníka a zo sedla schádza do osady Kasárne, kde končí.

 

5671 – Chodník drotárov.

Kolárovice – Veľké Rovné – Sedlo Osičie – Dlhé Pole. Dĺžka 10km. Čas 2 hodiny 20 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v obci Kolárovice, pri hlavnej ceste. Pokračuje stúpaním po poľnej ceste smerom na Veľké Rovné, do sedla s krížom. Odtiaľ klesá do Veľkého Rovného. Prechádza obcou a opäť stúpa k osade Osičie, odkiaľ klesá do obce Dlhé Pole, kde v strede obce napojením na žlto značený turistický chodník /8653/, končí.

 

8653

8653a: Vysoká nad Kysucou – Solíkovci – Semeteš – Bielovci – Sedlo Kraviarska – Dlhé Pole, garáž – Dlhé Pole, kúpalisko – Diel – Divina, Hucerovci. Dĺžka 18km. Čas 4 hodiny 15 minút.

Žlto značený chodník začína v obci Vysoká nad Kysucou. Stúpa do osady Semeteš, pred ktorou sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0843/, s ktorým spoločne prichádza na územie okresu. Ďalej po lesných a poľných cestách spolu prichádzajú  k osade Bielovci, kde sa rozdeľujú. Tu odbočuje zeleno značený turistický chodník /5659/. Žlto značený turistický chodník za osadou opúšťa územie okresu a pokračuje cez Dlhé Pole do osady Hucerovci, kde končí.

 

8654

Súľov, parkovisko – Lúka pri Kamennom hríbe – Lúka pod Roháčom – Skalná brána v Slopoch  – Roháč-Čiakov – Roháč – Nad Španím lánom – Lietavská Závadka – Pod Dubovcom. Dĺžka 9km. Čas 2 hodiny 40 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v obci Súľov, v Súľovskej tiesňave. Prechádza obcou a spolu s trasou náučného chodníka stúpa okolo jaskyne Šarkania diera, na hrebeň Súľovských skál, kde sa v lokalite Roháč-Čiakov križuje viacero turistických chodníkov /0880,5650/. Tu opúšťa územie okresu a klesá po lesných cestách do Lietavskej Závadky. Prechádza obcou a v lokalite Pod Dubovcom, kde sa napája na modro značený turistický chodník /2749/, končí.

 

8669

Veľké Rovné, Ivor – Vrchrieka. Dĺžka 4km. Čas 1 hodina 10 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Tvorí spojnicu medzi zeleno značeným turistickým chodníkom /5659/ a červeno značeným turistickým chodníkom /0843/. Začína v lokalite Ivor a stúpa najskôr popri štátnej ceste, neskôr lesnou cestou na hrebeň, kde nad osadou Vrchrieka, končí.

 

8676

Štiavnik, Ráztoka – Osada Ráztoka – Magale, rázcestie lesných ciest – Magale, chaty – Nad Zápačou. Dĺžka 7km. Čas 2 hodiny 10 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v časti Ráztoka, na konci Štiavnickej doliny a pokračuje stúpaním k spevnenej ceste. Po nej prichádza k osade Magale a ďalej stúpa na hrebeň, kde sa napojením na červeno značený turistický chodník /0843/, končí.

 

8677

8677b: Štiavnik, Ráztoka – Buntova dolina – Pod Javorníkom, rázcestie – Sedlo pod Veľkým Javorníkom – Veľký Javorník. Dĺžka 7km. Čas 2 hodiny.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v časti Ráztoka, na konci Štiavnickej doliny a pokračuje stúpaním po spevnenej ceste Buntovou dolinou. V samom závere prichádza po lesnom chodníku do sedla pod Veľkým Javorníkom, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0842/, končí. 

 

8680

Súľov, parkovisko – Súľov, obec – Sedlo Patúch – Pod Kamenným dielom – Zbyňov – Rázcestie miestnych chodníkov – Rajecké Teplice, hotel Fatra. Dĺžka 13km. Čas 3 hodiny 45 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v Súľovskej tiesňave. Prechádza obcou a po asfaltovej ceste, neskôr poľnej ceste prichádza ponad obec Hradná do sedla Patúch, kde križuje zeleno značený turistický chodník /5650/. Zo sedla klesá a v lokalite Pod Kamenným dielom, opúšťa územie okresu. Schádza poľnými cestami a prechádza obec Zbyňov. Pokračuje do Rajeckých Teplíc, kde končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist