Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Dolný Kubín

0802 – E3

0802a: Kľak – Rázcestie pod Kľakom – Ostrá skala – Sedlo Vrícke – Sedlo Úplaz – Sedlo pod Hnilickou Kýčerou – Hnilická Kýčera – Sedlo za Usypanou skalou – Sedlo Mariková – Pod Hornou lúkou – Horná lúka – Veterné – Vidlica – Veľká lúka – Krížava, vysielač – Pod Krížavou – Sedlo Prašivé – Minčol – Sedlo Okopy – Šaračníky – Sedlo Javorina – Sedlo Rakytie – Strečno, železničná stanica – Strečno, Nezbudská Lúčka – Podhradské – Chata pod Suchým – Pod Suchým – Suchý – Sedlo Vráta – Sedlo Priehyb – Malý Fatranský Kriváň – Sedlo Bublen –Hrana Veľkého Fatranského Kriváňa – Veľký Fatranský Kriváň – Snilovské sedlo, lanovka – Chleb – Hromové sedlo – Hromové – Sedlo za Hromovým – Steny, južný vrchol – Sedlo v Stenách – Steny, severný vrchol – Poludňový grúň – Stohové sedlo – Chrbát Stohu – Stoh – Sedlo Medziholie – Veľký Rozsutec – Sedlo Medzirozsutce – Sedlo Zákres – Sedlo Príslop nad Bielou – Zázrivá, ústredie. Dĺžka 83,3km, čas 29 hodín 5 minút.

0802b: Zázrivá, ústredie – Hlásna skala – Minčol –  Dva pne – Sedlo Príslop – Javorová – Pod Príporom – Šubovka – Budín – Pod Magurkou – Magurka – Pri studničke – Zadný Kriváň – Priehrada – Uhlisko – Trstená, Západ. Dĺžka 45,6km, čas 13 hodín 20 minút.

Červeno značený turistický chodník prechádza celým hrebeňom Malej Fatry. Začína na vrchu Kľak a pokračuje hrebeňom cez Martinské hole do Strečna. Tu prekonáva Váh a stúpa na vrch Suchý, z ktorého pokračuje hrebeňom na najvyšší vrch Malej Fatry Veľký Kriváň a na Veľký Rozsutec, NPR Rozsutec. Na hranicu okresu prichádza pred Stohovým sedlom a po hranici okresu pokračuje cez Stoh, sedlo Medziholie, kde križuje žlto značený turistický chodník /8652/, Veľký Rozsutec a sedlo Medzirozsutce, kde križuje modro značený turistický chodník /2754/. Na územie okresu prichádza pod Malým Rozsutcom. Pokračuje cez sedlom Príslop nad Bielou, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8652/, do Zázrivej, tu odbočuje zeleno značený turistický chodník /5547/, a ďalej cez  Hlásnu skalu na Minčol, NPR Minčol, kde križuje modro značený turistický chodník /2751/ a Kubínsku hoľu. Pred sedlom Príslop opäť prichádza na hranicu okresu, po ktorej pokračuje cez Javorovú, tu odbočuje modro značený turistický chodník /2751/ a Prípor, na ktorom opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Budín a Magurku do Trstenej, kde končí.

 

0847

Dolný Kubín – Svätý Vendelín – Malatiná – Veľké Borové – Malé Borové – Prípor – Kopec – Prieková – Mních – Oravský Biely Potok – Stará Mať – Košariská – Nad Studienkami – Javorková – Skorušina – Oravice. Dĺžka 51,5km, čas 15 hodín 15 minút.

Červeno značený turistický chodník začína v Dolnom Kubíne. Pokračuje cez Predný a Zadný Krnáč, okolo kaplnky svätého Vendelína a väčšinou po poľných a spevnených cestách prechádza okolo obcí Malatiná, Veľké a Malé Borové po hranici okresu. Na vrchu Kopec opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Oravský Biely Potok a Skorušinu do Oravíc, kde končí.

 

0852

0852b: Veľký Choč – Drapáč, rázcestie zelenej – Lúky pod Bralom – Jasenová. Dĺžka 7,5km, čas 3 hodiny 25 minút.

Červeno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v obci Jasenová a pokračuje stúpaním na vrch Veľkého Choča. V lokalite Drapáč križuje zeleno značený turistický chodník /5560/. Končí na Veľkom Choči, NPR Choč, z ktorého pokračuje značka 0852b do Lúčok.

 

2684

Istebné – Koliesko, chata. Dĺžka 10,5km, čas 3 hodiny 30minút.

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Istebnom. Pokračuje stúpaním dolinou Istebnianky, v ktorej sú viaceré skalné útvary. Ďalej pokračuje južnými svahmi vrchu Minčol k chate Koliesko, kde končí.

 

2730

Šútovo, stanica – Rieka – Šútovský vodopád – Mojžíšove pramene – Sedlo Úplaz – Koniská – Chata pod Chlebom. Dĺžka 9,6km. Čas 4 hodiny 35 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza iba po hranici okresu. Začína v Šútove na železničnej zastávke. Pokračuje cez osadu Rieka a stúpa Šútovskou dolinou, NPR Šútovská dolina, k Šútovskému vodopádu. K vodopádu vedie odbočka /2730I/. Pri vodopáde opúšťa hranicu okresu a pokračuje cez Mojžíšove pramene  a Koniská k chate pod Chlebom, kde končí.

 

2730I

Odbočka k Šútovskému vodopádu – Šútovský vodopád. Dĺžka 0,2km, čas 5 minút.

Odbočka k Šútovskému vodopádu z modro značeného turistického chodníka /2730/.

 

2751

2751b: Javorinka – Pod Okrúhlicou –  Hoľa – Paráč – Príslopec – Vasiľovská hoľa – Za Minčolom – Minčol – Chata na Kubínskej holi – Kamenný závoz – Zadný Racibor – Oravský Podzámok, OcÚ –  Javorová. Dĺžka 30,8km, čas 8 hodín 50 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza celý po území okresu alebo po jeho hranici. Začína na vrchu Javorinka nad Zázrivou, PR Javorinka, odkiaľ spolu so zeleno značeným turistickým chodníkom /5547/ pokračuje po hranici okresu do lokality Pod Okrúhlicou, kde zeleno značený turistický chodník odbočuje. Ďalej pokračuje cez Hoľu, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8649/, Paráč, PR Paráč, Príslopec, na Vasiľovskú hoľu, kde križuje žlto značený turistický chodník /8562/. Na Minčole, NPR Minčol, križuje červeno značený turistický chodník /0802 a pri chate na Kubínskej holi začínajú zeleno a žlto značený turistický chodník /5562,8560/. Chodník ďalej pokračuje južnými svahmi Kubínskej hole po spevnenej ceste do Oravského Podzámku a ďalej stúpa poľnými a lesnými cestami na Javorovú, kde sa napojením na červeno značený turistický chodník /0802/ končí.

 

2751V

Za Minčolom – Minčol. Dĺžka 0,7km, čas 15 minút.

Modro značený vrcholový turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína severne od Minčolu, NPR Minčol, a stúpa na jeho vrchol, kde končí.

 

2754

2754a: Biely Potok – Dolné diery, Ostrvné – Podžiar – Horné diery – Pod Pálenicou – Pod Tanečnicou – Sedlo Medzirozsutce – Medziholie, Pod Rozsutcom. Dĺžka 9km, čas 3 hodiny 5 minút.

2754b: Medziholie, Pod Rozsutcom – Bývalá chata pod Rozsutcom, prameň – Sedlo Osnice – Osnica – Sedlo Strungový príslop – Párnica. Dĺžka 9,6km, čas 3 hodiny 30 minút.

Modro značený turistický chodník začína v Terchovej, časť Biely Potok.  Pokračuje stúpaním tiesňavami Dolné a horné diery a Tesná rizňa do sedla Medzirozsutce, NPR Rozsutec, kde prichádza na územie okresu.  Tu križuje červeno značený turistický chodník /0802/. Pokračuje východne od Veľkého Rozsutca, do sedla Medziholie, Pod Rozsutcom. Pokračuje cez vrch Osnica a sedlo Strungový príslop, odkiaľ stúpa po vrch Magura, NPR Veľká Lučivná. Po lesných, neskôr poľných cestách odtiaľ klesá do Párnice, kde končí.

 

2757

Kopec – Bane – Podbiel – Za Lučivným – Petrovka – Šubovka. Dĺžka 17,4km, čas 4 hodiny 40 minút.

Modro značený turistický chodník vedie po hranici okresu. Začína na vrchu Kopec a pokračuje po hranici okresu cez Priekovú, Bane a Blatnický vrch. Pred vrchom Grapy opúšťa územie okresu. Pokračuje klesaním do obce Podbiel a za obcou stúpa cez Čižíkovú a Petrovku na hrebeň Budína, kde na pojením na červeno značený chodník /0802/ končí.

 

5547

Zázrivá, ústredie – Javorinka – Pod Okrúhlicou – Macangov Beskyd – Beskyd – Beskyd – Talapkov Beskyd. Dĺžka 19,3km, čas 6 hodín 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza územím okresu iba vo svojom úvode. Začína v Zázrivej a pokračuje stúpaním na vrch Javorinka, PR Javorinka, kde sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2751/. Rozdeľujú sa v lokalite Pod Okrúhlicou. Chodník pokračuje po hranici okresu nad horáreň Flajšová a tu opúšťa územie okresu. Pokračuje po hrebeni, ktorý oddeľuje Kysuce a Oravu cez vrchy Beskyd, Jasenov, Krčmárova, Mrvova Kykula na Bukovinu, kde na hraniciach s Poľskom končí.

 

5560

Stredná Poľana – Drapáč, križovatka s červenou – Poľana, Zásadce – Vyšný Kubín. Dĺžka 5,6km, čas 2 hodiny.

Zeleno značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Začína vo Vyšnom Kubíne. Pokračuje stúpaním do lokality Drapáč, kde križuje červeno značený turistický chodník /0852/ a končí na Strednej Poľane, NPR Choč.

 

5561

Kraľovany – Suchý vrch – Žobrák – Stoh. Dĺžka 8,6km, čas 3 hodiny 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Kraľovanoch na železničnej stanici. Pokračuje stúpaním ponad obec južnými svahmi Malej Fatry na Suchý vrch a po hrebeni, NPR Šútovská dolina a NPR Šrámková, cez vrch Žobrák stúpa na Stoh, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0802/ končí.

 

5562

Dolný Kubín – Trniny – Chata Koliesko – Kubínska hoľa, chata. Dĺžka 8,5km, čas 3 hodiny 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Dolnom Kubíne na železničnej stanici. Pokračuje ulicami mesta, okolo záhradkárskej osady a mierne stúpa cez vrchy Trniny a Repiská k chate Koliesko, kde odbočuje modro značený turistický chodník /2684/. Ďalej chodník pokračuje stúpaním popod lanovku, po lyžiarskej zjazdovke a neskôr po spevnenej ceste prichádza k chate na Kubínskej holi, kde napojením na modro značený turistický chodník /2751/ končí.  

 

5563

Dolina Bystrička, ústie – Sedlo Osnice – Pod Rozsutcom – Biela – Zázrivá, Biela, rázcestie. Dĺžka 10,1km, čas 4 hodiny 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v ústi Doliny Bystričky. Pokračuje dolinou po spevnenej ceste a neskôr stúpa po lesnom chodníku do lokality Pod Rozsutcom, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /2754,8652/. Ďalek chodník pokračuje klesaním do osady Biela a po spevnenej ceste prichádza k štátnej ceste, kde končí.

 

5620

Liptovská Anna – Pravnáč – Lomné – Malatinská roveň – Svorad – Prosečné – Dolina Borovianky, rázcestie. Dĺžka 17km, čas 7 hodín 20 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza územím okresu iba malým úsekom medzi sedlom Rovne a vrchom Lomné. Začína v Liptovskej Anne, pokračuje stúpaním na vrch Pravnáč a cez sedlo Prietržná prichádza na vrch Eliáš. Odtiaľ klesá do sedla Rovné a stúpa na vrch Lomné. Z vrchu klesá do lokality Malatinská roveň, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8559/. CHdoník ďalej pokračuje cez lokalitu Svorad a stúpa na vrch Prosečné, prechádza cez sedlo Ostruky, okolo Čiernej hory a klesá do doliny Borovianky, kde končí.

 

5661

Biely Potok – Podrozsutec – Malý Rozsutec – Sedlo Medzirozsutce. Dĺžka 7km, čas 2 hodiny 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza iba po hranici okresu vo svojom závere. Začína v Terchovej, časť Biely Potok a pokračuje stúpaním cez osadu Podrozsutec na Malý Rozsutec, NPR Rozsutec. Odtiaľ klesá do sedla Medzirozustce, kde končí.

 

8559

Malatiná, ObÚ – Malatinská Roveň, Dĺžka 4,5km, čas 1 hodina 15 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Malatinej pri obecnom úrade. Pokračuje po poľnej ceste do lokality Malatinská roveň, kde napojením na zeleno značený turistický chodník /5620/ končí.

 

8560

Dolný Kubín – Vtačnik – Kamenný závoz – Kubínska hoľa, chata. Dĺžka 8km, čas 3 hodiny 5 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Dolnom Kubíne na železničnej stanici. Pokračuje ulicami mesta, prechádza cez rieku Orava, CHA Rieka Orava, a časť Záskalie. Pokračuje stúpaním po spevnenej ceste do lokality Vtačnik, kde prichádza na penetrovanú cestu, po ktorej prechádza cez lokalitu Kamenný závoz, kde sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2751/. Pri chate na Kubínskej holi končí.

 

8562

Zázrivá, Kozinská – Vasiľovská hoľa – Hruštín.

Žlto značený turistický chodník začína v Zázrivej, časti Kozinská. Pokračuje stúpaním do lokality Vasiľovská hoľa, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje klesaním lesným chodníkom, neskôr po penetrovanej ceste do obce Hruštín, kde končí.

 

8575

Strungový Príslop – Lučivná. Dĺžka 4km, čas 1 hodina 20 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v sedle Strungový príslop odbočením z modro značeného turistického chodníka /2754/ a pokračuje klesaním do doliny Lučivná, kde pri štátnej ceste končí.

 

8609

8609a: Stankovany – Žaškovské sedlo – Šíp, východný vrchol. Dĺžka 6km, čas 2 hodiny 5 minút.

8609b: Šíp, východný vrchol – Šíp, západný vrchol, kríž – Podšíp, osada – Dierová, chatky – Kraľovany, zastávka. Dĺžka 4km, čas 1 hodina 45 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v Stankovanoch pri železničnej zastávke. Pokračuje stúpaním do Žaškovského sedla, kde prichádza na hranicu okresu, a neskôr prudkým stúpaním prichádza na východný vrchol Šípu, NPR Šíp. Prechádza hrebeňom a prichádza na západný vrchol, kde stojí výrazný kríž. Z vrcholu klesá cez osadu Podšíp do Kraľovianskej doliny, kde pri štátnej ceste končí.

 

8612

Ľubochňa – Sedlo pod Ostrým – Švošov. Dĺžka 8km, čas 3 hodiny.

Žlto značený turistický chodník prechádza iba krátkym úsekom po hranici okresu v sedle pod Ostrým. Začína v Stankovanoch na železničnej zastávke. Pokračuje stúpaním na hrebeň vrchu Havran a po ňom prichádza do sedla pod Ostrým. Tu je vrcholová odbočka na vrch Ostré /8612V/. Chodník zo sedla klesá do obce Švošov, kde pri železničnej zastávke končí.

 

8612V

Sedlo pod Ostrým – Ostré. Dĺžka 0,6km, čas 25 minút.

Žlto značená vrcholová odbočka začína v sedle pod Ostrým a pokračuje na vrch Ostré, kde končí.

 

8649

Zázrivá, Havrania – Hoľa. Dĺžka 3km, čas 1 hodina 15 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Zázrivej, časti Havrania a pokračuje stúpaním na hrebeň do lokality Hoľa, kde napojením na modro značený turistický chodník /2751/ končí.

 

8652

Príslop nad Bielou – Pod Rozstucom – Sedlo Medziholie – Chrbát Stohu. Čas 2 hodiny 20 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v sedle Príslop nad Bielou a pokračuje východnými svahmi Veľkého Rozsutca, NPR Rozsutec, do lokality Pod Rozsutcom, prechádza cez sedlo Medziholie a obchádza Stoh jeho severným svahom. Končí v lokalite Chrbát Stohu napojením na červeno značený turistický chodník /0802/.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist