Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Ilava

 

0701 – Cesta hrdinov SNP. E8.

0701k: Trenčín – Kubrá – Kubrá, Kyselka – Nad Kubrianskou dolinou – Nad Opatovskou dolinou – Čvirigovec – Trenčianske Teplice – Pod Machnáčom – Kamenné vráta – Omšenská Baba – Pri Hornej Porube, hradská. Dĺžka 25,6km. Čas 8 hodín 10 minút.

Červeno značený turistický chodník prichádza na územie okresu z Trenčianskych Teplíc. Od sedla Omšenská Baba pokračuje striedavo po území okresov Ilava a Trenčín. Definitívne prechádza na územie okresu pod vrchom Hoľazne. Končí nad Hornou Porubou, na štátnej ceste.

[nggallery id=623]

 

0801 – Cesta hrdinov SNP. E8.

0801a: Pri Hornej Porube, hradská – Horná Poruba – Nad Hornou Porubou – Vápeč – Sedlo Palúch – Kopec – Dolná Stredná – Košecké Rovné – Zliechov – Lúka pod Strážovom. Dĺžka 19,9km. Čas 8 hodín.

Červeno značený turistický chodník začína nad Hornou Porubou, na štátnej ceste. Schádza do obce a pokračuje cez horný koniec stúpaním na vrch Vápeč. Z vrcholu zostupuje do osady Kopec a na konci Kopčianskej doliny prechádza vpravo do Strednianskej doliny a pokračuje osadou Dolná Stredná do obce Košecké Rovne a Zliechov. Stúpaním do svahu Strážova pod jeho vrcholom opúšťa územie okresu. Pokračuje do obce Čičmany.

[nggallery id=624]

 

0881

Sidonie – Brezová – Pod Okršliskom. Dĺžka 7km. Čas 2 hodiny 20 minút.

Červeno značený turistický chodník začína na hornom konci Sidonie. Pokračuje stúpaním popod vrch Hrabie a vychádza na lúky pod Bielym vrchom. Po nich pokračuje na Brezovú ku kaplnke a stúpaním pod Orkšlisko. Pod Okršliskom sa končí. Pokračovať možno po hraničnom chodníku na českej strane.

 

2423

2423a: Prejta – Iliavka – Vlčinec – Horná Poruba, hradská – Horná Poruba – Nad Hornou Porubou – Vápeč – Sedlo Palúch – Chata Homôlka. Dĺžka 17,1km. Čas 5 hodín 40 minút.

Modro značený turistický chodník začína v mestskej časti Dubnice nad Váhom, v Prejte. Pokračuje popri Prejtianskom potoku popod vrchy Tŕňová a Krásna hôrka do mestskej časti Ilavy, Iliavka. Pokračuje popod vrch Vlčinec, na ktorý odbočuje významová značka, ktorá sa opäť spája s hlavným chodníkom. Chodník pokračuje  cez Hornú Porubu na vrch Vápeč a odtiaľ k chate Homôlka. Ďalej kopíruje hranicu okresu s okresom Bánovce nad Bebravou a pokračuje cez vrch Peršová na vrch Baske, kde opúšťa územie okresu a pokračuje do Trenčína.

 

2691

Zliechov – Vyše dediny – Sedlo Javoriny – Mojtín – Kaplnka – Jaseňová – Riedka. Dĺžka 11,3km. Čas 2 hodiny 50 minút.

Modro značený turistický chodník začína v obci Zliechov. Nad obcou sa stáča vľavo  a pokračuje lúkou stúpaním popod vrch Javorina a opúšťa územie okresu. V okrese Púchov pokračuje klesaním do obce Mojtín. Končí v osade Riedka.

 

2692

Púchov – Keblie – Horná Breznica – Lednica – Červený Kameň – Chotuč, sedlo – Vršatské Podhradie – Chata Vršatec – Brezová, kaplnka. Dĺžka 21,3km. Čas 5 hodín 50 minút.

Modro značený turistický chodník prichádza na územie okresu z okresu Púchov v Červenokamenskom sedle. Pokračuje zostupom do obce Červený Kameň okolo PR Červenokamenské bradlo. Potom stúpa do sedla Chotuč a pokračuje do obce Vršatské Podhradie. Prechádza popod vrch Chmeľová a končí v lokalite Brezová pod Bielym vrchom.

 

5580

Dubnica nad Váhom – Chaty – Prameň – Kýšky – Trenčianske Teplice. Dĺžka 11km.

Čas 3 hodiny 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína na železničnej stanici v Dubnici nad Váhom. Pokračuje popod Ostrý vrch a v lokalite Chýšky križuje žlto značený turistický chodník /8585/. Pokračuje popod vrch Drieňová. Územie okresu opúšťa pod vrchom Grófovec. Končí v Trenčianskych Tepliciach v okrese Trenčín.

 

5581

Pruské – Kalvária – Sedlo Chotuč. Dĺžka 7,6km. Čas 2 hodiny 10 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý po území okresu. Začína na železničnej stanici v Pruskom. Pokračuje cez obec a ďalej hrebeňom popod vrch Kalvária. Končí v sedle Chotuč.

 

5583

Háj, osada – Malé Košecké Podhradie – Veľké Košecké Podhradie – Sedlo Mraznica. Dĺžka 5,5km. Čas 1 hodina 50 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v osade Háj pod vrchom Sokol a pokračuje klesaním do obce Košecké Podhradie a stúpaním popod vrch Stupičie do sedla Mraznica, kde končí.

 

5584

Považská Bystrica – Čierne Háje – Horný Moštenec – Podskalie – Tŕstie – Riedka – Priedhorie – Sútok potokov – Vyše dediny – Zliechov. Dĺžka 26,3km. Čas 7 hodín 20 minút.

Zeleno značený turistický chodník prichádza na územie okresu z okresu Považská Bystrica pod vrchom Sokolie. Klesá do obce Zliechov, kde končí.

 

5588

Bolešov – Chata Gilianka – Chrastková, horáreň – Biely vrch – Chata Vršatec. Dĺžka 14,3km. Čas 4 hodiny 25 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v obci Bolešov. Pokračuje Bolešovskou dolinou okolo PP Dračia studňa a stúpaním na Biely vrch, kde je PP Biely vrch. Končí pod vrchom Chmeľová na križovatke turistických chodníkov pri chate Vršatec.

 

8583

Ladce – Kameňolom – Sedlo Mraznica – Rázcestie pod Rohatou skalou – Rohatá skala – Mojtín – Košecké Rovné. Dĺžka 18,2km. Čas 6 hodín 20 minút.

Žlto značený turistický chodník začína na železničnej stanici v obci Ladce. Pokračuje cez osadu Strúčková, popod vrch Svinorné, do sedla Mráznica a na vrch Rohatá skala a kótu 866,0m. Pod touto kótou opúšťa územie okresu a odbočuje  do obce Mojtín. Na územie okresu sa vracia pod vrchom Gábrišské vrchy a klesaním pokračuje do Košeckého Rovného, kde končí.

 

8585

Nová Dubnica – Veľký Kolačín – Kýšky – Kamenné vráta. Dĺžka 5,8km. Čas 2 hodiny 5 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie takmer celý územím okresu. Začína na námestí v Novej Dubnici. Pokračuje cez Veľký Kolačín popod vrch Markovica a obchádza vrch Drieňová. V lokalite Kýšky križuje zeleno značený turistický chodník /5580/ a opúšťa územie okresu. Končí za jeho hranicou v lokalite Kamenné vráta.

 

8587

Ilava – Chrástky – Sokol – Háj – Nad Hornou Porubou. Dĺžka 11km. Čas 3 hodiny 20 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Ilave. Pokračuje ponad štátnu cestu cez vrch Sokol, klesá do osady Háj a pokračuje cez vrch Osikoviny. Končí pod vrchom Vápeč na križovatke turistických chodníkov.

 

8588

Chata Vršatec – Červený Kameň. Dĺžka 4km. Čas 1 hodina 30 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína pod vrchom Chmeľová v PR Vršatské bradlá na križovatke turistických chodníkov. Pokračuje stúpaním popod vrch Chmeľová /vedie naň žltá významová značka/ a následne klesá do obce Červený Kameň, kde končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist