Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Myjava

0701 – Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP. E8. I23.

0701g: Dobrá Voda – Odbočka k Dobrovodskému hradu – Skálie – Dlhé rovne – Mladosť – Brezová pod Bradlom, rázcestie – Brezová pod Bradlom, námestie – Brezová pod Bradlom, cintorín – Bradlo – Jandova dolina – Polianka – Myjava, cintorín – Myjava, ústredná orientácia. Dĺžka 24,2km. Čas 7 hodín.

0701h: Myjava, ústredná orientácia – Myjava, Múzeum SNR – Sovinec – Horný výhon – Jurášová – Hrabina – Vrch Slobodných – Čupec – Dibrovov pamätník – Križovatka – Veľká Javorina, Holubyho chata. Dĺžka 19,1km. Čas 6 hodín 35 minút.

Červeno značený turistický chodník vedie prevažne po chrbte Malých Karpát od Devína po Bradlo. Ďalej pokračuje horstvami cez celé Slovensko až na Duklu pod názvom Cesta hrdinov SNP. Od Bratislavy je súčasťou medzinárodnej diaľkovej turistickej trasy E8. Začína v Dobrej Vode. Pokračuje cez Brezovské Karpaty, kde pri Bajcarovej doline prichádza na územie okresu. V lokalite Mladosť odbočuje modro značený turistický chodník /2441/. Chodník klesá do Brezovej pod Bradlom. Na námestí odbočuje žlto značený turistický chodník /8146/ a pri cintoríne zeleno značený chodník /5139/. Z Brezovej pod Bradlom stúpa chodník na Bradlo s Mohylou M. R. Štefánika. Pri chate odbočuje zeleno značený turistický chodník /5109/. Myjavskými kopanicami prechádza do Myjavy. V Polianke odbočuje žlto značený turistický chodník /8145/ a v Myjave sa stretá niekoľko turistických chodníkov /2413,5117,8125/. Z Myjavy chodník pokračuje po kopaniciach a stúpaním cez Jurášovú a Hrabinu, kde križuje žlto značený turistický chodník /8111/, vedie po hranici okresu cez Vrch Slobodných k štátnej hranici s ČR, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje na Veľkú Javorinu, kde končí. Na chodníku sa nachádza 5 prameňov s pitnou vodou. Z toho štyri sú na území okresu. Prvý prameň je 150m smerom po žlto značenom turistickom chodníku /8146/ južne od Brezovej pod Bradlom. Druhý prameň sa nachádza približne 500m pod vrcholom, na južnom svahu Bradla. Tretím je studňa v Jandovej doline nad Priepasným potokom. Štvrtý prameň je pri poľovníckej chate na Jurášovej. Piaty prameň je pod Veľkou Javorinou v lese asi 100m pod chatou.

 

0770 – Záhorácka magistrála.

Skalica, stanica – Salaš – Krížnica, poľovnícka chata – Kovalovské lúky – Machnáč – Bukovina – Sedlo u Tří kamenů – Vrbovce, št. hranica. Dĺžka 30,7km. Čas 9 hodín 20 minút.

Červeno značený turistický chodník začína v Skalici, pokračuje východným smerom k štátnej hranici s ČR. Po nej na vrchu Zrubenec prichádza na územie okresu. Po hranici ponad PP Chvojnica pokračuje cez vrch Bukovina, pod ktorým sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2433/, ponad PP Štefanová, vrch Tri kopce a Kobyla do sedla U tří kamenů /459,6m/. Lúčnaté sedlo v chrbte Žalostinskej vrchoviny na slovensko-českej hranici. Názov vznikol podľa troch kameňov umiestnených pri drevenom kríži ako spomienka na dedinských zbojníkov, popravených v týchto miestach cisárskymi vojakmi. Počas 2.svetovej vojny prechádzali sedlom ilegálni pracovníci z Moravy na Slovensko. Za sedlom chodník prechádza po území ČR do Vrboviec, k hraničnému prechodu, kde križuje modro značený turistický chodník /2433/ a kde končí.

 

0771 – Záhorácka magistrála.

Vrbovce, št. hranica – Zimovci – Lipová – Polákovci – Halabrínovci – Sobotište – Kunovská priehrada – Kunov – Senica, centrum – Senica nad Myjavou, stanica. Dĺžka 28,3km. Čas 8 hodín 15 minút.

Červeno značený turistický chodník začína vo Vrbovciach, na hraničnom prechode. Pokračuje smerom na juh po kopaniciach, popod Vesný vrch k západnej hranici okresu. V lokalite Zimovci križuje zeleno značený turistický chodník /5117/. Územie okresu opúšťa pri osade Lipová a pokračuje v okrese Senica. Končí na železničnej stanici Senica nad Myjavou.

 

2413

2413a: Myjava, ústred. orientácia – Turá Lúka – Škartíkovci – Drviská – Branč – Podbranč, Podzámok. Dĺžka 10km. Čas 3 hodiny 55 minút.

Modro značený turistický chodník začína v Myjave. Pokračuje západným smerom cez Turú Lúku, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8164/ a Brančské bradlá na Podbranč v okrese Senica. Tu aj končí.

 

2433

Vrbovce, št. hranica – Miechnovci – Vrbovce – Hate – Bukovina, št. hranica. Dĺžka 12,5km. Čas 3 hodiny 10 minút.

Modro značený turistický chodník vedie celý po území okresu. Začína vo Vrbovciach na hraničnom prechode. Pokračuje juhozápadným smerom cez Vrbovce, kde odbočuje zeleno značený turistický chodník /5117/ a na konci obce žlto značený turistický chodník /8129/. V obci pokračuje severozápadným smerom stúpaním popod Žalostinú, PP Žalostiná, cez PP Chvojnica, na štátnu hranicu s ČR, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0770/ a spolu vystupujú na vrch Bukovina, kde modrý chodník končí.

 

2441

Brezová pod Bradlom, Mladosť – Horná Roveň – Komárová – Dvoly – Dvoly, pamätník SNP – Lopušná, Prameň – Lopušná, Pamätník SNP – Horná Pustá Ves – Prašník, Lajdovci. Dĺžka 13km. Čas 4 hodiny 5 minút.

Modro značený turistický chodník začína v Brezovej pod Bradlom, v časti Mladosť. Pokračuje stúpaním na Hornú Roveň. V lokalite Komárová sa spája so žlto značeným turistickým chodníkom /8146/, s ktorým sa rozdeľuje v lokalite Dvoly. Vrchmi Brezovských Karpát po lesných cestách klesá a stúpa cez PR Ševcova skala, Dvoly s pamätníkmi k Lopušnej, prameni, kde začína žlto značený turistický chodník /8143/. Dolinou Holešky pokračuje do Lopušnej k pamätníku SNP. Územie okresu opúšťa pri Hornej Pustej Vsi. Pokračuje cez Pustú Ves k štátnej ceste, kde v lokalite Lajdovci končí.

 

2443

Čachtický hrad – Veľký Plešivec – Ošmek – Šípkové. Dĺžka 11,3km. Čas 3 hodiny 10 minút.

Modro značený turistický chodník začína na Čachtickom hrade. Pokračuje celkom Plešivec, kde v jeho južnej časti na chvíľu kopíruje hranicu okresu. Končí v obci Šípkové.

 

5109

Bradlo, parkovisko – Chrbát Bradla – Široké Bradlo – Dlhý vŕšok – Jablonka, Borovskovci – Babulicov Vrch – Hrašné, Jednota – Dubník, Chaty – Salaš, Pamätná izba Kristíny Royovej – Stará Turá. Dĺžka 20km. Čas 6 hodín 55 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie takmer celý územím okresu. Začína na Bradle a pokračuje hrebeňom Bradla okolo Mohyly M. R. Štefánika cez Chrbát Bradla, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8143/, Zadný vŕšok a osadu Dolný Vŕšok, kde chodník križuje žlto značený turistický chodník /8145/, cez myjavské kopanice, Jablonku k vodnej nádrži Dubník II – Bánov, kde opúšťa hranice okresu. Pokračuje do Starej Turej, kde končí.

 

5116

Poriadie – Zemľanky – Prídolie – Dibrovov pamätník, št. hranica. Dĺžka 10,3km. Čas 3 hodiny 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v Poriadí. Pokračuje stúpaním popod Prostredný vrch, za ktorým v lokalite Prídolie križuje žlto značený turistický chodník /8111/ a kde opúšťa územie okresu. Pod vrchom Čupec na štátnej hranici s ČR prechádza k Dibrovovmu pamätníku, kde končí.

 

5117

Myjava, ústred. orientácia – Sviniarky – Vankovci – Zimovci – Paľovci – Vrbovce, námestie. Dĺžka 11km. Čas 3 hodiny 50 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Myjave. Pokračuje kopanicami Myjavskej pahorkatiny. V lokalite Vankovci odbočuje žlto značený turistický chodník /8164/. V osade Zimovci križuje červeno značený turistický chodník /0771/. Okolo Vodnej nádrže Vrbovce prichádza do Vrboviec, kde končí.

 

5137

Lipová, Kadlečíkovci – Pecková – Chodúrovci – Šifflovci – Havran, Nečasovci. Dĺžka 10km. Čas 4 hodiny 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v osade Nečasovci nad PP Chvojnica. Pokračuje po myjavských kopaniciach. V osade Šifflovci sa stretá so žlto značeným turistickým chodníkom /8129/, pokračuje cez vrch Pecková, za ktorým klesá k osade Lipová, kde sa napája na červeno značený turistický chodník /0771/ a kde končí.

 

5139

Podbranč, Martišovci – Bašnárovci – Dolní Závodnovci – Brezová pod Bradlom, námestie. Dĺžka 11,3km. Čas 3 hodiny 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v Podbranči. Pokračuje cez vrch Starý hrad, kde prichádza na územie okresu. Kopanicami Myjavskej pahorkatiny pokračuje Žriedlovskou dolinou do Brezovej pod Bradlom, kde končí.

 

8111

Topolecká – Nárcie – Prídolie – Hrabina – Stará Myjava, Lyžiarske stredisko – Stará Myjava, Chaty – Krúžok, št. hranica. Dĺžka 8km.

Žlto značený turistický chodník začína v osade Topolecká. Pokračuje stúpaním na Prídolie, kde prichádza na územie okresu a kde križuje zeleno značený turistický chodník /5116/. V lokalite  Hrabina križuje červeno značený turistický chodník /0701/ a klesá do doliny rieky Myjava. Okolo vodnej nádrže Stará Myjava pokračuje stúpaním k štátnej hranici s ČR, kde na vrchu Krúžok končí.

 

8125

Myjava, ústred. orientácia – Brestovec, Rázcestie – Brestovec, Vdovjakovci – Kamenné vráta, št. hranica. Dĺžka 9km. Čas 2 hodiny 55 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Myjave. Pokračuje kopanicami, cez Brestovec, a stúpa k štátnej hranici, kde pod vrchom Nová hora končí.

 

8129

Salaš – Zlatnícka dolina – Zbojnícke studienky – Kovalovské lúky – Šifflovci – Valúchová – Vrbovce, námestie. Dĺžka 16,5km. Čas 5 hodín 15 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v osade Salaš, pokračuje vrchmi Žalostinskej vrchoviny na Chvojnicu, kde prichádza na územie okresu.  Okolo PP Šifflovci schádza do obce, kde sa stretá so zeleno značeným turistickým chodníkom /5137/. Odtiaľ po spevnenej ceste pokračuje do Vrboviec, kde končí.

 

8143

Lopušná, prameň – Horné Košariská – Dolné Košariská – Chrbát Bradla. Dĺžka 3,5km. Čas 1 hodina 15 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína pri prameni v Lopušnej, kde odbočuje z modro značeného turistického chodníka /2441/, pokračuje klesaním do Košarísk. Prechádza obcou a na jej západnom konci pokračuje stúpaním na Chrbát Bradla, kde napojením na zeleno značený turistický chodník /5109/, končí.

 

8145

Polianka – Podlipovec – Dlhý vŕšok – Šindelovci – Mosnovci – Fajnorovci – Lajdovci – Pustá Ves, pamätník SNP. Dĺžka 14km. Čas 3 hodiny 35 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v Polianke odbočením z červeno značeného turistického chodníka /0701/. Pokračuje myjavskými kopanicami. V lokalite Dlhý vŕšok križuje zeleno značený turistický chodník /5109/ a pokračujeKomárová – Dvoly – Čierne blato –  nad osadu Mosnovci, kde opúšťa územie okresu a pokračuje klesaním k vodnej nádrži Pustá Ves, kde končí.

 

8146

Výtok, chata Dolina – Komárovci – Dvoly – Čierne blato – Brezová pod Bradlom, námestie. Dĺžka 8,5km. Čas 2 hodiny.

Žlto značený turistický chodník začína v lokalite Výtok. Pokračuje stúpaním Kamennou dolinou k hranici okresu. V časti Komárová prichádza na územie okresu a stretá sa s modro značeným turistickým chodníkom /2441/, s ktorým sa rozchádza na Dvoloch. Ponad PR Ševcova skala klesá do Brezovej pod Bradlom, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0701/ končí.

 

8164

Turá Lúka – Vankovci. Dĺžka 3,4km. Čas 1 hodina 15 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Turej Lúke, odbočením z modro značeného turistického chodníka /2413/. Pokračuje myjavskými kopanicami po spevnenej ceste. Končí nad Myjavou v osade Vankovci, kde sa napája na zeleno značený turistický chodník /5117/.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist