Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Prievidza

0708

Uhrovec – Jankov vŕšok – Holý vrch – Pod Čihocom – Kňažinové lúky – Sedlo Rokoš – Rokoš – Košútova skala – Sedlo Rázdelie – Čierny vrch – Kšinianska poľana – Suchý vrch – Pod Capárkou – Medvedica – Závadská poľana – Nad Krištofovcami – Horný Laz – Pod židovým, rázcestie s modrou – Sedlo Košariská, rázcestie so zelenou – Chata Homôlka. Dĺžka 37,8km. Čas 10 hodín 55 minút.

Červeno značený turistický chodník sa začína v Uhrovci. Pokračuje stúpaním na Jankov vŕšok. PR Jankov vŕšok. Prekonaním Holého vrchu takmer v celej svojej dĺžke kopíruje hranicu okresu s okresom Bánovce nad Bebravou. Na Kňažinových lúkach križuje zeleno značený turistický chodník /5406/. V sedle Rokoš križuje modro značený turistický chodník /2608/. Pokračuje po hrebeni Rokoša, kde je NPR Rokoš, cez vrchy Rokoš a Košútova skala. V sedle Rázdelie križuje žlto značený turistický chodník /8137/. Pokračuje cez Čierny vrch na Kšiniansku poľanu, kde križuje zeleno značený turistický chodník /5134/. Cez Suchý vrch prichádza na Capárku, kde sa spája so zeleno značeným turistickým chodníkom /5133/ a rozchádza sa s ním na Medvedici. Ďalej pokračuje stále po hranici okresu ponad PR Rysia do lokality Nad Krištofovcami, kde križuje žlto značený turistický chodník /8139/ a pokračuje na vrch Kremenište, odkiaľ pokračuje po hranici okresu s okresom Trenčín. Končí pri chate Homôlka.

 

0801 – Cesta hrdinov SNP. E8. I23.

0801b: Lúka pod Strážovom – Sedlo pod Strážovom – Čičmany – Sedlo Javorinka – Pod Čelom – Fačkovské sedlo. Dĺžka 11,4km. Čas 5 hodín 20 minút.

0801c: Fačkovské sedlo – Staré cesty – Pod Vraňou skalou – Vríčanské sedlo – Závozy – Hadviga – Pod Vyšehradom – Vyšehrad – Čertova dolina – Žiare – Pod stĺpom. Dĺžka 24km. Čas 7 hodín 30 minút.

0801d: Pod stĺpom – Štyri chotáre – Panský háj – Havranovo – Chrenovské lazy – Horeňovo – Sklenianske lúky – Bralová skala – Sedlo pod Vysokou. Dĺžka 22,8km. Čas 6 hodín 25 minút.

Červeno značený turistický chodník prichádza na územie okresu v sedle Javorinka, kde sa križuje so zeleno značeným turistickým chodníkom /5403/. Pokračuje po hranici okresu cez vrchy Priečna /909,9m/ a Homôlka /1.072,8m/ do Fačkovského sedla /802,0m/. Tu má krátky úsek spoločný so žlto značeným chodníkom /8404/. Odtiaľ pokračuje popod hrebeň Bukovca a Vranej skaly do Vríčanského sedla a na vrch Závozy /917,7m/. Za Závozmi opúšťa územie okresu a vracia sa až  vo Vyšehradskom sedle. Prechádza NPR Vyšehrad a vrch Vyšehrad /829,1m/ do sedla, kde sa križuje so zeleno značeným chodníkom /5403/ a pokračuje po hranici okresu a po hrebeni pohoria Žiar, čiastočne spoločne s modro značeným chodníkom /2603/. V mieste Štyri chotáre na chodníku končí zeleno značený turistický chodník z obce Nedožery-Brezany /5411/ a v mieste Panský háj končí modro značený chodník /2601/. Z hranice okresu na jeho územie chodník odbočuje pred vrchom Nemcovo /831,7m/ ale po niekoľkých kilometroch sa na hranicu okresu vracia. Pokračuje hrebeňom pohoria na Sklenianske lúky, kde je Závrtová jaskyňa a cez Bralovú skalu /825,6m/, na ktorej sa spája so žlto značeným chodníkom z Handlovej /8406/. Cez hrebeň Kozie chrbty /874,9m/ schádza do sedla Pod Vysokou /902,0m/, kde časť 0801d končí.

[nggallery id=1179]

 

0801Y

Staré cesty – Prameň Nitry. Dĺžka 0,9km. Čas 20 minút.

Odbočka červeno značeného turistického chodníka /0801/ ku prameňu rieky Nitra. Vedie celá územím okresu. Začína v lokalite Staré hory a klesá ku prameňu rieky Nitra, kde končí.

 

0810 – Ponitrianska magistrála.

Veľké Pole – Sedlo pod Rajtokom – Suchá hora – Tatra – Rúbaný vrch – Kláštorská skala – Pod Vtáčnikom – Vtáčnik – Malá Homôlka – Kanie studne – Tri chotáre – Jarabá skala – Pod Bielym kameňom – Dierovce – Veľký Grič – Zbojnícke – Chemika – Handlová, námestie. Dĺžka 34,2km. Čas 10 hodín.

Červeno značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Prechádza hrebeňom pohoria Vtáčnik. Začína vo Veľkom Poli. Pokračuje cez Sedlo pod Rajtokom, kde začína žlto značený turistický chodník /8411/, na Cerovú, na Suchú horu, kde prichádza na hranice okresu, a kde začína modro značený turistický chodník do Bratošovskej doliny /2602/. Takmer celým pohorím prechádza po hranici okresu. Pokračuje stúpaním na Tatru a na Rúbaný vrch, kde križuje žlto značený turistický chodník /8401/. Ďalej stúpa na Kláštorskú skalu, tu začína žlto značený turistický chodník /8413/, a na najvyšší vrch pohoria Vtáčnik, NPR Vtáčnik. Tu začína modro značený turistický chodník /2604/. Ďalej klesá cez Malú Homôlku, tu sa začína zeleno značený turistický chodník /5402/, do lokality Tri chotáre, kde chodník prichádza na územie okresu. Pokračuje na Jarabú skalu, kde začína žlto značený turistický chodník /8405/, a pod Biely kameň/Bielu skalu. Na Biely kameň/Bielu skalu z tohto miesta vedie červeno značená vrcholová odbočka /0810V/. Ďalej chodník pokračuje spolu s modro značeným turistickým chodníkom /2629/ až do lokality Dierovce, kde sa rozdeľujú. Stále po hrebeni pokračuje na Veľký Grič, kde sa začína žlto značený turistický chodník /8407/. Po dosiahnutí vrcholu s peknými výhľadmi na Handlovskú kotlinu, chodník klesá do Handlovej, kde končí.

 

0810V – Ponitrianska magistrála.

Pod Bielym kameňom – Biely kameň. Dĺžka 0,5km. Čas 15 minút.

Vrcholová odbočka hrebeňového, červeno značeného turistického chodníka /0810/, po ktorej vyjdeme na vrchol Bieleho kameňa/Bielej skaly. V súčasnosti je táto odbočka z bezpečnostných dôvodov zrušená.

 

0811

Bojnice, námestie – Svätý Vendelín – Šútovské sedlo – Veľké brezy – Boškovie laz – Panský háj – Magura – Nad Veľkou lúkou – Malá Magura – Pod Obšiarom – Obšiar – Sedlo Kolenová – Čičerman – Čičermanské sedlo – Lazový vrch – Sedlo Javorinka. Dĺžka 24,7km. Čas 6 hodín 40 minút.

Červeno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Bojniciach a pokračuje stúpaním na hrebeň Magury. Nad Bojnicami, pri kaplnke svätého Vendelína, sa stretá so zeleno značeným turistickým chodníkom /5409/. Prechádza cez Šútovské sedlo, kde sa stretá so žlto značeným turistickým chodníkom /8409/, a stúpa na Boškovie laz. Z lokality Panský háj až na Boškovie laz má spoločnú trasu s modro značeným chodníkom /2606/. Z kóty Boškovie laz po hrebeni prichádza na Maguru, najvyšší vrch rovnomenného pohoria, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /5407,8403/, a klesá spolu s nimi na Veľkú lúku a ďalej spolu so žlto značeným chodníkom /8403/ na Malú Maguru. Odtiaľ klesá do sedla Obšiar, kde križuje modro značený turistický chodník /2607/ a cez Kolenovú, sedlo Gápel a Lazový vrch prichádza po hranici okresu do sedla Javorinka, kde končí.

 

0811J – Prehliadkový okruh Bojnice – Prepoštská jaskyňa.

Bojnice, námestie – Prepoštská jaskyňa. Dĺžka 0,3km. Čas 15 minút.

Červeno značená prehliadková trasa spája Bojnický zámok s Prepoštskou jaskyňou. Prechádza celá územím okresu. Začína sa na moste pred zámkom pri Bojnickej lipe v zámockom parku, pokračuje popri soche Panny Márie Immaculaty pod zámkom, odtiaľ cez námestie so zástavkami pri umelecko-historických pamiatkach a okolo hradieb k jaskyni. Je bez informačných panelov. Zaujímavosti na trase: MKP Bojnický zámok pôvodne z roku 1113, postromantické šľachtické sídlo v neogotickom štýle, chránený strom Bojnická lipa /Lipa kráľa Mateja/, farský kostol svätého Martina zo 14.storočia, kaplnky svätého Jána Nepomuckého a svätého Michala Archanjela. Travertínová kopa, NPP Prepoštská jaskyňa, najväčšia sprístupnená travertínová jaskyňa na Slovensku s kruhovou sieňou o priemere 22m, jedna z najstarších obývaných lokalít na Slovensku, nálezisko príbytku neandertálskeho človeka, kostrové zvyšky mamuta, nosorožca a zubra.

 

2423

2423a: Prejta – Iliavka – Odbočka na Vlčinec – Osada Smrčkovci – Horná Poruba, hradská – Horná Poruba – Nad Hornou Porubou – Vápeč – Sedlo Palúch –  Chata Homôlka. Dĺžka 17,1km. Čas 5 hodín 25 minút.

2423b: Chata Homôlka – Sedlo Košariská – Sedlo Trtavka – Zrázový vrch – Baske – Pod Žihľavníkom – Omšenie – Pod Machnáčom – Trenčianske Teplice – Sedlo Machnáč – Petrovanské lúky – Trubárka – Sedlo Lúčky – Chata pod Ostrým vrchom –  Soblahov. Dĺžka 37km. Čas 11 hodín 5 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza krátkym úsekom iba po hranici okresu v okolí chaty Homôlka, kde začína viacero turistických chodníkov /0708,5132,8138/. Začína v Prejte, pokračuje cez Vlčinec, Vápeč, chatu Homôlka a vrch Baske do Trenčianskych Teplíc a odtiaľ do Soblahova, kde končí.

 

2601

Pod škôlkou – Pod Medzníkom – Štyri chotáre. Dĺžka 5,7km. Čas 2 hodiny.

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína nad obcou Nedožery-Brezany na žlto značenom chodníku /8408/. Pokračuje stúpaním na hrebeň pohoria Žiar do lokality Štyri chotáre, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0801/, končí.

 

2602

Mládežnícky tábor – Lomská dolina – Suchá hora. Dĺžka 6,2km. Čas 1 hodina 55 minút.

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína odbočením zo zeleno značeného turistického chodníka /5401/ v v ústí Bratošovskej doliny. Pokračuje stúpaním Hornoveskou dolinou na vrch Suchá hora, kde sa končí napojením na červeno značený turistický chodník /0810/.

 

2603 – Magna Via

Nedožery – Okraj lesa – Zákľuka – Pod stĺpom – Žiare –  Jasenovo. Dĺžka 11,6km. Čas 3 hodiny 10 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Začína v obci Nedožery-Brezany. Pokračuje stúpaním do lokality Pod stĺpom, kde opúšťa územie okresu a trasu má krátky úsek totožný s červeno značeným turistickým chodníkom /0801/. Z lokality Žiare pokračuje klesaním do Jasenova, kde končí.

 

2604 – Chodník Petra Školnu.

Bystričany – Prielom – Sekaniny – Bystričianska dolina – Horný dom – Jaseňová skala – Siahy – Vtáčnik. Dĺžka 14,2km. Čas 4 hodiny 30 minút.

Modro značený turistický chodník vedie z obce Bystričany na Vtáčnik /1.345,8m/. Pomenovaný je po aktívnom značkárovi a dlhoročnom predsedovi okresnej značkárskej komisie v Partizánskom a neskôr v Prievidzi. Peter Školna /1926-2003/ sa najväčšmi zaslúžil o vybudovanie siete turistických značených trás v prievidzskom okrese. Okrem toho sa venoval aj publikačnej činnosti. Chodník vedie celý územím okresu. Začína v obci Bystričany a pokračuje do lokality Sekaniny, kde začína žlto značený turistický chodník /8402/. Pokračuje Bystričianskou dolinou, kde v jej závere začína NCH Buchlov a zeleno značený turistický chodník /5401/. Pokračuje spolu s trasou NCH stúpaním na Jaseňovú skalu, kde je CHS Buk pri Jaseňovej skale. Chodník prechádza lokalitu Siahy a stúpa do svahov Vtáčnika, kým nedosiahne jeho vrchol. Na vrchu Vtáčnik sa napája na červeno značený turistický chodník /0810/ a tam končí.

 

2605

Ráztočno – Hajská skala – Sklenianske lúky – Sklené pri Handlovej. Dĺžka 9km. Čas 2 hodiny 55 minút.

Modro značený turistický chodník začína v Ráztočne. Pokračuje stúpaním cez Hajskú skalu na Sklenianske lúky, kde opúšťa územie okresu. Križuje červeno značený turistický chodník /0801/, prechádza okolo Závrtovej jaskyne a klesá do obce Sklené, kde končí.

 

2606

Nitrianske Rudno – Dlžín – Panská hora – Boškovie laz – Panský háj – Plešina – Kanianka. Dĺžka 12,5km. Čas 4 hodiny 35 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Nitrianskom Rudne, pokračuje cez priehradný múr  a Kostolnú Ves do Dlžína. Odtiaľ stúpa ponad Hrádok nad Dlžínom na Panskú horu a ďalej na Boškovie laz. Tu sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0811/ a pokračujú spolu na Panský háj, kde sa rozdeľujú. Chodník ďalej pokračuje cez Plešinu, kde stretá žlto značený turistický chodník /8409/. Odtiaľ chodník zostupuje do Kanianky, kde končí.

 

2607

Chvojnica – Čičermanská dolina – Pod Obšiarom – Čavoj – Gápel, bus. Dĺžka 7,2km. Čas 3 hodiny 10 minút.

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína na hornom konci obce Chvojnica. Pokračuje stúpaním do sedla Obšiar, kde križuje červeno značený turistický chodník /0811/. Ďalej pokračuje klesaním do Čavoja a lúkami a lesmi Strážovských vrchov prichádza do osady Gápel, kde končí.

 

2608

Vozore – Diviacka nová Ves. Dĺžka 22,6km.

Modro značený turistický chodník začína v časti Vozore nad Trebichavou, v okrese Bánovce nad Bebravou. Pokračuje na Roháčovú a klesá do Karolintálu. Odtiaľ dolinou Podhradského potoka vystupuje do sedla Rokoš, NPR Rokoš. V sedle prichádza na územie okresu a pokračuje klesaním do Diviackej Novej Vsi, kde končí.

 

2609

Chalmová, kúpele – Sedlo pod Drieňovým – Malý Lubín – Chalmová, kúpele (okruh). Dĺžka 4,9km. Čas 2 hodiny 15 minút.

Modro značený turistický okružný chodník prechádza celý územím okresu. Začína i končí v Bystričanoch, časť Chalmová. Traverzuje svahmi Malého Lubína a vystupuje do sedla pod Drieňovým. Zo sedla vystupuje na kótu 573,9m a zostupuje cez Malý Lubín späť k termálnemu kúpalisku, kde končí. Okruh sa dá absolvovať i opačným smerom.

 

2619

2619b: Sedlo Tri kríže – Chata Hostinec – Kremnica – Slaská – Kosorín – Janova Lehota – Kľacká dolina – Pod Tromi chotármi – Tri chotáre. Dĺžka 41,2km. Čas 10 hodín 5 minút.

Modro značený turistický chodník začína v sedle Tri kríže pod Zlatou studňou. Prechádza cez Kremnicu, obce Slaská, Janova Lehota a Dérerov mlyn, za ktorým prichádza na hranicu okresu. Pokračuje Kľackou dolinou a vystupuje pod Veľkú Kršľu, kde sa spája so zeleno značeným turistickým chodníkom /5533/. Spolu s ním pokračuje k Prochotskému potoku, kde sa chodníky rozdeľujú. Modro značený chodník vystupuje cez miesto Pod Tromi chotármi na hrebeň pohoria Vtáčnik, kde sa stretá s červeno značeným turistickým chodníkom /0810/ a kde končí.

 

2629

Cigeľ – Pod Chorvaticou – Dierovce – Pod Bielym kameňom. Dĺžka 6,3km. Čas 2 hodiny 25 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v obci Cigeľ a spolu so zeleno značeným chodníkom /5404/ pokračuje na horný koniec obce, kde sa chodníky rozdeľujú. Modrý chodník pokračuje  stúpaním do lokality Pod Chorvátovcami a popod vrch Prieloh ďalej stúpa na hlavný hrebeň pohoria Vtáčnik. V lokalite Dierovce sa napája na červeno značený turistický chodník /0810/ a spolu pokračujú pod Biely kameň/Bielu skalu, kde chodník končí.

 

2649

Liešťany – Suchý vrch. Dĺžka 5,2km. 

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Liešťanoch a pokračuje stúpaním do svahov Suchého vrchu. Dosiahnutím jeho vrcholu a napojením sa na červeno značený turistický chodník /0708/, končí.

 

MODRÁ 1

Chrenovec-Brusno – Chrenovské lazy. Dĺžka 6km.

 

5132

Dolná Poruba – Bežákovci – Pod Končinou – Za židovým – Sedlo Košariská – Chata Homôlka. Dĺžka 6,4km. Čas 2 hodiny 5 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza iba malým úsekom po hranici okresu. Začína v Dolnej Porube, stúpa  do sedla Košariská, kde prichádza na hranicu okresu a po nej spolu s ostatnými turistickými chodníkmi /0708,2423/ prichádza k chate Homôlka, kde končí.

 

5133

Závada pod Čiernym vrchom – Sedlo za Babou – Pod Capárkou – Závadská poľana – Nad Lajtmanovým lazom – Valaská Belá. Dĺžka 12km. Čas 3 hodiny 50 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v okrese Bánovce nad Bebravou, v Závade pod Čiernym vrchom. Pokračuje stúpaním cez sedlo za Babou na hlavný hrebeň pohoria Rokoš, kde sa napája na červeno značený turistický chodník /0708/, z ktorého odbočuje v lokalite Závadská poľana a klesá do Valaskej Belej, kde končí.

 

5134

Kšinná – Stavanie – Kšinianska poľana – Tisovík – Rudnianska Lehota – Nitrianske Rudno. Dĺžka 12,4km. Čas 3 hodiny 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v okrese Bánovce nad Bebravou v obci Kšinná. Pokračuje stúpaním na hlavný hrebeň pohoria Rokoš na Kšiniansku poľanu, kde prichádza na územie okresu, a kde križuje červeno značený turistický chodník /0708/. Ďalej klesá cez vrch Tisovík a Rudniansku Lehotu do Nitrianskeho Rudna, kde končí.

 

5401

Radobická dolina – Bratošovská dolina – Zadná lúka – Bystričianska dolina. Dĺžka 8,2km. Čas 2 hodiny 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Radobickej doline a pokračuje stúpaním Hornoveskou dolinou. V lokalite Bratošovská dolina začína modro značený turistický chodník /2602/. Zelený chodník pokračuje stúpaním Dolinkou a vystupuje na Zadnú lúku pod Buchlovom, kde križuje žlto značený turistický chodník /8401/ a náučný chodník Buchlov. Zo Zadnej lúky klesá chodník do Bystričianskej doliny, kde sa napojením na modro značený turistický chodník /2604/ končí.

 

5402

5402a: Lehota pod Vtáčnikom – Breziny – Vrvrava – Malá Homôlka – Vtáčnik. Dĺžka 10km. Čas 4 hodiny 5 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Lehote pod Vtáčnikom. Pokračuje stúpaním na Vrvravu, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8410/. Zelený chodník pokračuje ďalej stúpaním popod Kuní vrch až na hlavný hrebeň pohoria Vtáčnik na Malú Homôlku, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0810/ a spolu pokračujú na Vtáčnik, NPR Vtáčnik, kde končí.

 

5403

Čičmany – Sedlo Javorinka – Ústie Gápelskej doliny – Tužina – Nitrianske Pravno – Solka – Čertovo pole – Čertova dolina – Vyšehradské sedlo – Vyšehrad – Pod Vyšehradom –  Jasenovo. Dĺžka 24,7km. Čas 6 hodín 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Začína v Čičmanoch a spolu s červeno značeným turistickým chodníkom /0801/ stúpa do sedla Javorinka, kde sa chodníky rozdeľujú. Zelený chodník klesá k ústiu Gápelskej doliny a pokračuje po asfaltovej ceste cez Tužinu do Nitrianskeho Pravna. Pokračuje stúpaním cez Solku a Čertovu dolinu pod Vyšehrad, kde sa napája na červeno značený turistický chodník /0801/ a náučný chodník Vyšehrad. Stúpa na vrchol a hrebeňom prechádza vrch Vyšehrad, NPR Vyšehrad. Opúšťa územie okresu a klesá do obce Jasenovo, kde končí.

[nggallery id=1185]

 

5404

Cigeľ – Kamenište –  Krížkovce. Dĺžka 5,2km. Čas 1 hodina 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Lehote pod Vtáčnikom a spolu s modro značeným turistickým chodníkom prichádza na horný koniec obce, kde sa chodníky rozdeľujú. Zelený chodník odbočuje vľavo a pokračuje cez Kamenište, popod vrch Krištofček do lokality Krížkovce, kde napojením na žlto značený turistický chodník /8407/ končí.

 

5405

Prievidza – Záhradky – Púšť – Uhlisko – Tri studničky – Handlová, námestie. Dĺžka 16km. Čas 4 hodiny 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Prievidzi. Pokračuje cez Záhradky a Púšť na Uhlisko, kde križuje žlto značený turistický chodník /8407/. Popod Malý Grič cez Tri studničky pokračuje a klesá do Handlovej, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0810/ a kde končí.

 

5405V

Tri Studničky – Malý Grič. Dĺžka 1,7km. Čas 45 minút.

Vrcholová odbočka zeleno značeného turistického chodníka z Troch studničiek na Malý Grič.

 

5406

Karolintál – Čerešňová – Sedlo pod hradom – Pod Čihocom – Kňažinové lúky – Horné Vestenice. Dĺžka 11,8km. Čas 4 hodiny 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v Karolintáli a pokračuje stúpaním popod hrad Uhrovec do lokality pod Čihocom, kde prichádza na územie okresu a križuje červeno značený turistický chodník /0708/. Z Kňažinových lúk chodník klesá do Horných Vesteníc, kde končí.

 

5407

Poruba – Roveň – Magura – Nad Veľkou lúkou – Čičermanská dolina. Dĺžka 12km. Čas 3 hodiny 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Porube, pokračuje stúpaním obcou a ďalej cez vrch Roveň na Maguru, najvyšší vrch rovnomenného pohoria. Tu sa stretá s viacerými turistickými chodníkmi /0811,8403/. Spolu s nimi klesá do miesta Nad Veľkou lúkou, kde odbočuje vpravo a klesá k ústiu Čičermanskej doliny, kde sa napája na modro značený turistický chodník /2607/ a kde končí.

 

5409

Bojnice, nemocnica – Chata Bohatka. Dĺžka 4,5km. Čas 1 hodina 35 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína pri nemocnici v Bojniciach. Pokračuje mestom a vystupuje ku kaplnke svätého Vendelína, kde sa stretá s červeno značeným turistickým chodníkom /0811/. Odbočuje vpravo a traverzuje pod hlavným hrebeňom Magury do lokality Bohatka, kde sa napája na žlto značený turistický chodník /8409/ a kde končí.

 

5411

Nedožery – Kanie pysky – Kostolná dolina – Štyri chotáre. Dĺžka 9km. Čas 2 hodiny 40 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v obci Nedožery-Brezany. Pokračuje po asfaltovej ceste okolo vodnej nádrže, cez Kanie pysky popri Brezianskom potoku okolo ústia Kostolnej doliny. Vystupuje na hrebeň pohoria Žiar, kde sa napojením na červeno značený turistický chodník /0801/ končí.

 

5412

Vodná nádrž Veľké Uherce – Drahožická dolina,Vojtechov – Oselný vrch – Sedlo pod Veľkou Ostrou – Brezová – Stráž – Trstený vrch – Poždol – Veľké Uherce, obecný úrad. Dĺžka 16,5km. Čas 2 hodiny 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza iba po hranici okresu. Začína vo Veľkých Uherciach pri vodnej nádrži. Pokračuje Drahožickou dolinou. V časti Vojtechov sa k nemu pripája modro značený turistický chodník /2429/. Odtiaľ stúpa popod Oselný a Hrubý vrch do Sedla pod Veľkou Ostrou. Klesaním schádza na lúky na Brezovej a pokračuje cez vrchy Stráž a Trstený vrch do osady Poždol. Okolo Vodnej nádrže Veľké Uherce prichádza k obecnému úradu v obci, kde končí.

 

5414

Handlová, námestie – Sedlo pod Vysokou. Dĺžka 5,7km. Čas 1 hodina 55 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Handlovej a stúpaním po poľnej a neskôr po lesnej ceste prichádza do sedla Pod Vysokou, kde sa napája na červeno značený turistický chodník /0801/ a kde končí.

 

5533

Prestavlky – Jazvinská skala – Sedlo Holubovci – Pod Tromi chotármi – Prochotský potok. Dĺžka 11,8km. Čas 4 hodiny 10 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza iba po hranici okresu. Začína v obci Prestavlky. Pokračuje cez Jazvinskú skalu do sedla Holubovci, kde prichádza na hranicu okresu. Ďalej stúpa cez Holý vrch a Malú Kršľu na Veľkú Kršľu, kde sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2619/. Pokračuje spolu s ním. V lokalite pod Tromi chotármi odbočuje vľavo a popri Prochotskom potoku klesá k spevnenej ceste, kde sa napája na žlto značený turistický chodník /8412/ a kde končí.

 

8137

Omastiná – Suchý struháč – Sedlo Rázdelie – Pod Ostrou hôrkou – Nitrianske Rudno. Dĺžka 8,6km. Čas 3 hodiny 5 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v obci Omastiná. Pokračuje stúpaním cez Suchý struháč, do sedla Rázdelie na hlavnom hrebeni pohoria Rokoš, v ktorom prichádza na územie okresu a kde križuje červeno značený turistický chodník /0708/. Z hrebeňa pokračuje klesaním do Nitrianskeho Rudna, kde končí.

 

8139

Sedlo Trtavka – Čierna Lehota – Nad Krištofovcami – Valaská Belá. Dĺžka 9,5km. Čas 2 hodiny 55 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v sedle Trtávka. Klesá do Čiernej Lehoty a pokračuje stúpaním do lokality nad Krištofovcami, kde križuje červeno značený turistický chodník /0708/ a kde prichádza na územie okresu. Odtiaľ klesá do Valaskej Belej, kde končí.  

 

8401

8401a: Oslany – Ďurišove štále – Sedlo pod Žarnovom – Buchlov – Zadná lúka – Rúbaný vrch. Dĺžka 13,5km. Čas 4 hodiny 55 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Oslanoch. Pokračuje stúpaním cez Ďurišove štále, Čertovu pec a popod Rakytskú skalu vystupuje do sedla pod Žarnovom. Odtiaľ je možné vystúpiť na vrch Žarnov /839,8m/ po žlto značenej vrcholovej odbočke /8401V/. Ďalej pokračuje hrebeňom spolu s trasou náučného chodníka, cez Sladnú skalu a cez PR Buchlov na vrch Buchlov /1.040,5m/. Z Buchlova schádza na Zadné lúky, kde križuje zeleno značený turistický chodník /5401/ a kde náučný chodník odbočuje vľavo. Cez vrch Balatom /1.086,3m/ chodník stúpa na Rúbaný vrch /1.097,7m/, kde ho križuje červeno značený chodník /0810/ a kde končí. Ďalšia časť chodníka /8401b/ tu opúšťa územie okresu a pokračuje klesaním do obce Ostrý Grúň, kde končí.

 

8401V

Sedlo pod Žarnovom – Žarnov. Dĺžka 0,3km. Čas 15 minút.

Žlto značená vrcholová odbočka na vrch Žarnov /839,8m/.

 

8402

Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny. Dĺžka 3,6km. Čas 1 hodina.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Kamenci pod Vtáčnikom a pokračuje do lokality Sekaniny, kde napojením na modro značený turistický chodník /2604/ končí.

 

8403

Temeš – Temešské sedlo – Malá Magura – Nad Veľkou lúkou – Magura – Liešťany. Dĺžka 11,7km. Čas 3 hodiny 50 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v obci Temeš a pokračuje stúpaním cez Temešskú skalu, PR Temešská skala, do Temešského sedla. Odtiaľ stúpa na Malú Maguru, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0811/ a spolu s ním pokračuje v stúpaní na Veľkú lúku, kde značky priberajú zeleno značený turistický chodník /5407/ a spolu stúpajú na Maguru, najvyšší vrch rovnomenného pohoria. Žltý chodník pokračuje klesaním do obce Liešťany, kde končí.

 

8404

Fačkovské sedlo – Staré cesty – Reváňske sedlo – Pod Skalou – Kľak. Dĺžka 4,6km. Čas 1 hodina 50 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza iba krátkym úsekom po hranici okresu. Začína vo Fačkovskom sedle a spolu s červeno značeným turistickým chodníkom pokračuje na Staré cesty, kde žltý chodník odbočuje vľavo a opúšťa územie okresu. Pokračuje stúpaním na vrch Reváň a ďalej na Kľak, kde končí.

 

8405

Podhradie – Pod Rozbitou – Pod Jarabou skalou. Dĺžka 4,2km. Čas 2 hodiny. 

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Podhradí. Vedie cez Buckovo /921,0m/, cez Pod Rozbitou na hlavný hrebeň pohoria Vtáčnik do lokality Pod Jarabou skalou /1.149,0m/, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0810/ končí.

 

8406

Handlová, námestie – Bralová skala. Dĺžka 8km. Čas 2 hodiny 45 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Handlovej a pokračuje ponad Pstruhársky železničný tunel k chate Poniklec a ďalej stúpa cez Remetu na Bralovú skalu, kde sa na hranici okresu napája na červeno značený turistický chodník /0801/ a kde končí.

 

8407

Prievidza – Carpathia – Veľká Lehôtka – Uhlisko – Križkovce – Veľký Grič. Dĺžka 14,2km. Čas 4 hodiny 50 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Prievidzi spolu so zeleno značeným turistickým chodníkom /5405/. Pri rieke Handlovka sa chodníky rozdeľujú a žltý chodník odbočuje vľavo a pokračuje popri toku Handlovky po asfaltovej ceste cez Malú a Veľkú Lehôtku a stúpaním na Uhlisko, kde križuje zelený chodník /5405/. Ďalej pokračuje na Krížkovce, kde začína zelený chodník /5404/ a odtiaľ pokračuje stúpaním na Veľký Grič, kde napojením na červený chodník /0810/ končí.

 

8408 – Prievidzský okruh.

Kopanice, podchody – Kolkáreň – Široká linaj – Pod škôlkou – Pod Klčovnou – Horky – Kopanice, Lesný park. Dĺžka 13,3km. Čas 3 hodiny 45 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína a končí v Prievidzi. Vedie mestským lesoparkom.

 

8409

Bojnice, Dubnica –Bohatka – Šútovské sedlo – Brezy – Plešina. Dĺžka 7,5km. Čas 2 hodiny 15 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Bojniciach, časti Dubnica. Pokračuje stúpaním na Bohatku, kde začína zeleno značený turistický chodník /5409/. Ďalej pokračuje stúpaním do Šútovského sedla, ktorým prechádza i červeno značený turistický chodník /0811/. V časti Brezy odbočuje vpravo a traverzom prichádza na Plešinu, kde napojením na modro značený turistický chodník /2606/ končí.

 

8410

Sekaniny, chaty – Vrvrava. Dĺžka 4km. Čas 1 hodina 5 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Baskovej doline v lokalite Sekaniny a pokračuje stúpaním popri Lehotskom potoku po spevnenej ceste na Vrvravu, kde sa napojením na zeleno značený turistický chodník /5402/ končí.

 

8411

Cerová – Sedlo pod Rajtokom. Dĺžka 5,2km. Čas 1 hodina.

Žlto značený turistický chodník začína  pri štátnej ceste na Cerovej a pokračuje stúpaním do sedla pod Rajtokom, kde končí.

 

8413

Horný dom – Kláštorská skala. Dĺžka 3,2km. Čas 2 hodiny.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína na konci Bystričianskej doliny, odbočením z modro značeného turistického chodníka /2604/ a pokračuje stúpaním cez Krivú brezu na Kláštorskú skalu, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0810/ končí. Chodník je v období 15.9.-31.12. uzatvorený.

 

8414

Malinová – Roveň. Dĺžka 6,1km. Čas 2 hodiny 25 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Malinovej a pokračuje stúpaním poľnými, neskôr lesnými cestami na Roveň, kde napojením na zeleno značený turistický chodník /5407/ končí.

 

8415

Bojnice, kúpele – Svätý Vendelín. Dĺžka 2,5km. Čas 55 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Bojniciach, kúpeľoch a prechádza cez kalváriu ku kaplnke svätého Vendelína, kde napojením na turistické značky /0811,5409/ končí.

 

8416

Ješkova Ves nad Nitricou – Sedlo Rokoš. Dĺžka 4,8km.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist