Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Turistické chodníky v okrese Trenčín

0701 – Cesta hrdinov SNP. E8, I23.

0701j: Sedlo Kykula, štátna hranica – Sedlo Machnáč – Pod Sokolím kameňom – Drietoma – Zlatovce, odbočka zelenej – Zlatovce – Trenčín. Dĺžka 20,2km. Čas 6 hodín 30 minút.

0701k: Trenčín – Kubrá – Kubrá, kyselka – Križovatka so zelenou – Opatovská dolina – Čvirigovec – Trenčianske Teplice – Baračka – Kamenné vráta – Pri Babe – Pri Hornej Porube, hradská. Dĺžka 25,6km. Čas 7 hodín 20 minút.

Červeno značený turistický chodník prechádza takmer celý územím okresu. Začína na štátnej hranici s Českou republikou v sedle Kykula. Pokračuje po štátnej hranici, ktorú opúšťa nad osadou Kykula a popod vrch Machnáč schádza cez skalný útvar Sokolí kameň do lokality Pod Sokolím kameňom. Tu odbočuje žlto značený turistický chodník /8117/. Červený chodník pokračuje stúpaním na vrch Ihriská a prudkým klesaním, popod PR Jachtár, schádza do Drietomy. Prechádza obcou a stúpa popod vrch Bolovica. Ďalej pokračuje klesaním k diaľnici, podchádza ju a pokračuje cez Zlatovce, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /2422,51128119/, do mesta. Popod hrad, kde odbočuje červeno značený turistický chodník /0705/, pokračuje do časti Kubrá. Tu, pri Kyselke, odbočuje žlto značený turistický chodník /8120/. Červený chodník odkiaľ stúpa nad Kubriansku dolinu, tu križuje zeleno značený chodník /5110/, a klesá do Opatovskej doliny. Ďalej stúpa nad Opatovskú dolinu a popod vrch Čvirigovec, kde sa spája so žlto značeným turistickým chodníkom /8121/, schádza do Trenčianskych Teplíc. V meste sa stretá viacero turistických chodníkov /2423,5580,8121/ a miestnych turistických chodníkov. Červený chodník prechádza mestom a pokračuje stúpaním k skalnému útvaru Kamenné vráta, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8585/. Chodník ďalej pokračuje popod PR Omšenská Baba a Slopský vrch, odkiaľ klesá k hradskej nad Hornou Porubou, kde tento úsek končí.

 

0705 – E8, I23.

0705b: Bezovec, rekreačné stredisko – Sedlo pod Skalinami – Pod Prieľačinou – Pod Panskou javorinou – Pod Ostrým vrchom – Rafajova kóta – Inovec – Sviniarky – Pod Inovcom – Chata pod Inovcom. Dĺžka 20,1km. Čas 5 hodín 15 minút.

0705c: Chata pod Inovcom – Sedlo Jarabský vrch – Mníchova Lehota, zastávka – Chata pod Ostrým vrchom – Soblahov – Trenčín, hotel Tatra. Dĺžka 20,3km. Čas 5 hodín 50 minút.

0705X: Sviniarky – Vyhliadka Dr. Bundalu. Dĺžka 0,2km. Čas 10 minút.

Červeno značený turistický chodník začína v rekreačnom stredisku Bezovec. Pokračuje popod vrch Bezovec a po hrebeni Považského Inovca prichádza na vrchu Jakubová na územie okresu. Po hrebeni ďalej pokračuje na najvyšší vrch Inovec, PR Považský Inovec. Pod vrcholom, v lokalite Sviniarky, je krátka značená odbočka na vyhliadku Dr. Bundalu, odkiaľ sú pekné výhľady do Považského podolia. Chodník ďalej schádza spolu so zeleno značeným turistickým chodníkom /5111/, popri vleku k Chate pod Inovcom a pokračuje klesaním k železničnej stanici Mníchova Lehota, kde začína zeleno značený turistický chodník /5111/. Odtiaľ stúpa k Chate pod Ostrým vrchom a Mitickou dolinou, kde križuje modro značený turistický chodník /2423/, klesá do Soblahova. Odtiaľ pokračuje cez lesopark Brezina do Trenčína, kde pripojením na červeno značený turistický chodník /0701/, končí.

 

0708

Uhrovec – Jankov vŕšok – Holý vrch – Pod Čihocom – Kňažinové lúky – Sedlo Rokoš – Rokoš – Košútova skala – Sedlo Rázdelie – Čierny vrch – Kšinianska poľana – Suchý vrch – Pod Capárkou – Medvedica – Závadská poľana – Nad Krištofovcami – Horný Laz – Pod Židovým, rázcestie s modrou – Sedlo Košariská – Chata Homôlka. Dĺžka 37,8km. Čas 10 hodín 55 minút.

Červeno značený turistický chodník prechádza po hranici okresu iba vo svojom závere. Začína v obci Uhrovec a pokračuje cez Nitrické vrchy, po hrebeni Rokoša. Na vrchu Kremenište prichádza na hranice okresu a pokračuje k Chate Homôlka, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /2423,5132,8138/ a kde končí.

 

2421

Melčice – Mauzóleum Szilvayovcov – Hradnianska dolina – Dúžnik – Sedlo Kykula. Dĺžka 17km. Čas 5 hodín 15 minút.

Modro značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína na železničnej stanici v Melčiciach-Lieskovom. Pokračuje stúpaním okolo mauzólea Szilvayovcov na vrch Dúžnik a ďalej do sedla Kykula na štátnu hranicu s Českou republikou, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0701/, a kde končí.

 

2422

Zlatovce – Horné Orechové – Hrabovka – Sedlo nad Juríkovcami – Horná Súča – Vlčí Vrch – Paseky, štátna hranica. Dĺžka 20,5km. Čas 6 hodín 5 minút.

Modro značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Trenčíne, v časti Zlatovce na železničnej stanici, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /0701,5112,8119/. Pokračuje  cez Horné Orechové. Pred obcou Hrabovka odbočuje vľavo a pokračuje stúpaním do sedla nad Juríkovcami, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8119/. Odtiaľ schádza do Hornej Súče a po asfaltovej ceste stúpa okolo PR Hornozávrská mokraď do osady Vlčí Vrch. Tu odbočuje žlto značený turistický chodník /8118/. Chodník klesá do lokality Paseky, na štátnu hranicu s Českou republikou, kde končí.

 

2423

2423a: Prejta – Iliavka – Horná Poruba, hradská – Nad Hornou Porubou – Vápeč – Sedlo Palúch – Chata Homôlka. Dĺžka 17,1km. Čas 5 hodín 25 minút.

2423b: Chata Homôlka – Sedlo Košariská – Pod Židovým – Sedlo Trtavka – Zrazový vrch – Baske, chata – Pod Žihľavníkom – Omšenie – Pod Machnáčom – Trenčianske Teplice – Sedlo Machnáč – Petrovanské lúky – Trubárka – Sedlo Lúčky – Chata pod Ostrým vrchom – Soblahov, zastávka. Dĺžka 37km. Čas 11 hodín 5 minút.

Modro značený turistický chodník začína v časti Prejta. Pokračuje cez Iliavku, Vlčinec, Hornú Porubu a Vápeč na Homôlku, pred ktorou prichádza na hranice okresu. Tu sa stretá viacero turistických chodníkov /0708,5132,8138/. Chodník ďalej pokračuje cez Peršovú, Zrazový vrch, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8138/, a Baske. Celú trasu takmer kopíruje hranicu okresu. Na územie okresu prichádza klesaním z vrchu Baske. Pokračuje cez PR Žihľavník. Schádza do Omšenia a po asfaltovej ceste pokračuje do Trenčianskych Teplíc. Tu sa stretá viacero turistických chodníkov /0701,5580,8121/ a miestnych turistických chodníkov. Z mesta stúpa popod vrch Klepáč do sedla Machnáč, kde odbočuje vpravo a cez Petrovanské lúky, kde odbočuje zeleno značený turistický chodník /5126/, Trubárku, kde križuje zeleno značený turistický chodník /5110/ a sedlo Lúčky, kde križuje žlto značený turistický chodník /8120/. Popod Ostrý vrch, PR Ostrý vrch, za ktorým križuje červeno značený turistický chodník /0705/, pokračuje do Soblahova, kde na železničnej zastávke, končí.

 

5110

Opatová – Nad Kubrianskou dolinou – Trubárka – Petrova Lehota – Bukovina – Veľké Lúky. Dĺžka 16,5km. Čas 6 hodín.

Zeleno značený turistický chodník vedie takmer celý územím okresu. Začína v Opatovej a pokračuje do lokality Nad Kubrianskou dolinou, kde križuje červeno značený turistický chodník /0701/. Pokračuje stúpaním na vrch Trubárka, za ktorým križuje modro značený turistický chodník /2423/. Ďalej schádza do Petrovej Lehoty a cez štátnu cestu popri jaskyni Remať  prichádza do lokality Okrúhla, kde opúšťa územie okresu. Končí napojením na modro značený turistický chodník /2449/.

 

5111 – E8, I23.

Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda – Beckov – Pod Lašídom – Selec – Pod Inovcom – Chata pod Inovcom – Sedlo Jarabský vrch – Nad Krásnou dolinou – Mníchova Lehota, zastávka. Dĺžka 29,3km. Čas 6 hodín 48 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v Novom Meste nad Váhom. Pokračuje cez Beckov a pomedzi Zbojnícky vrch a Drieňový vrch prichádza na územie okresu. Schádza do obce Selec a pokračuje stúpaním, ponad PP Selecké kamenné more na Inovec. Tu križuje červeno značený turistický chodník /0705/ a zo sedla Jarabský vrch pokračuje nad Krásnu dolinu, kde odbočuje žlto značený turistický chodník /8130/. Chodník ďalej klesá na železničnú zastávku Mníchova Lehota, kde končí.

 

5112

Zlatovce – Pod Vinohradmi – Brúsne, osada – Sedlo Machnáč. Dĺžka 12km. Čas 4 hodiny.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Zlatovciach na železničnej stanici, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /0701,2422,8119/. Pokračuje  stúpaním, neskôr klesaním do Drietomskej doliny, PP Drietomica. Cez osadu Brúsne pokračuje stúpaním do sedla Machnáč, kde sa napojením na turistické chodníky /0701,8118/, končí.

 

5124

Horná Súča, Bojková – Na koncích, štátna hranica. Dĺžka 2,5km. Čas 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Hornej Súči, časti Bojková a pokračuje stúpaním na štátnu hranicu s Českou republikou, kde končí.

 

5126

Trenčianska Teplá – Nad Suchými potokmi – Nad Opatovskou dolinou – Petrovanské lúky. Dĺžka 9km. Čas 2 hodiny 45 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Trenčianskej Teplej a pokračuje ponad Opatovskú dolinu do lokality Nad Suchými potokmi, kde križuje žlto značený turistický chodník /8121/. Ďalej v lokalite Nad Opatovskou dolinou križuje červeno značený turistický chodník /0701/. Stúpaním pokračuje na Petrovanské lúky, kde napojením na modro značený turistický chodník /2423/ končí.

 

5132

Dolná Poruba – Bežákovci – Pod Končinou – Pod Židovým – Chata Homôlka. Dĺžka 6,4km. Čas 2 hodiny 5 minút.

Zeleno značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v obci Dolná Poruba spolu so žlto značeným turistickým chodníkom /8138/ schádza obcou a pokračuje do lokality Pod Končinou, kde sa chodníky rozchádzajú. Zelený chodník pokračuje popod vrch Zvoničky stúpaním k Chate Homôlka, kde končí. Tu sa stretá viacero turistických chodníkov /0708,2423,8138/.

 

5580

Dubnica nad Váhom – Dubnica nad Váhom, chaty – Prameň – Kýšky – Trenčianske Teplice. Dĺžka 11km. Čas 3 hodiny 30 minút.

Zeleno značený turistický chodník prechádza územím okresu iba svojím záverom. Začína v Dubnici nad Váhom. Pokračuje popod Ostrý vrch a Kýšky pod vrch Grófovec, kde prichádza na územie okresu. Odtiaľ schádza, okolo jaskyne Jeleň, do Trenčianskych Teplíc, kde končí. Tu sa stretá viacero turistických chodníkov /0701,2423,8121/ a miestnych turistických chodníkov.

 

8117

Chocholná – Pod Urbanovou – Skalický vrch – Pod Sokolím kameňom. Dĺžka 8,5km. Čas 2 hodiny 30 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Chocholnej-Velčiciach a pokračuje stúpaním popod Skalický vrch do lokality Pod Sokolím kameňom, kde napojením na červeno značený turistický chodník /0701/ končí.

 

8118

Sedlo Machnáč – Liešna, osada – Chabová – Vlčí vrch. Dĺžka 11km. Čas 4 hodiny.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v sedle Machnáč, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /5112,0701/. Pokračuje klesaním do osady Liešna v Drietomskej doline, PP Drietomica. Prechádza štátnu cestu a stúpa cez vrch Čepcové na Chabovú. Odtiaľ klesá popri lyžiarskom vleku do osady Vlčí Vrch, kde napojením na modro značený turistický chodník /2422/ končí.

 

8119

Zlatovce – Pod Dúbravou – Sedlo nad Juríkovcami. Dĺžka 7km. Čas 1 hodina 45 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína na železničnej stanici v Zlatovciach, kde sa stretá viacero turistických chodníkov /0701,2422,5112/. Pokračuje stúpaním cez Urbársku horu, Zlatovskú Chotárnu a Sudkové do sedla nad Juríkovcami, kde sa napojením na modro značený turistický chodník /2422/ končí.

 

8120

Kubrá, kyselka – Kubrica – Sedlo Lúčky, križovatka s modrou – Peťovka – Horné Motešice. Dĺžka 11,5km. Čas 4 hodiny.

Žlto značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína odbočením z červeno značeného chodníka /0701/ v Kubrej pri kyselke. Pokračuje stúpaním do sedla Lúčky, v ktorom križuje modro značený turistický chodník /2423/ a klesá cez Peťovku do Horných Motešíc, PP Potok Machnáč, CHA Motešický park, kde končí.

 

8121

Opatová – Chata Merina – Nad Suchými potokmi – Pod Čvirigovcom – Trenčianske Teplice, park. Dĺžka 8,2km. Čas 2 hodiny 35 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Opatovej a Opatovskou dolinou vystupuje do lokality Nad Suchými potokmi, kde križuje zeleno značený turistický chodník /5126/. Pokračuje popod vrch Čvirigovec, ponad lyžirsky vlek, kde sa spája s červeno značeným turistickým chodníkom /0701/ a spolu schádzajú do Trenčianskych Teplíc. Tu chodník končí. Stretá sa tu viacero turistických chodníkov /0701,2423,5580/ a miestnych turistických chodníkov.

 

8130

Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinou. Dĺžka 4,6km. Čas 1 hodina 30 minút.

Žlto značený turistický chodník vedie celý územím okresu. Začína v Trenčianskom Jastrabí a pokračuje stúpaním nad Krásnu dolinu, kde napojením na zeleno značený turistický chodník /5111/ končí.

 

8138

Slatinka nad Bebravou – Lažtek – Uhlisko – Lúky pod Baske – Baske – Zrázový vrch – Peršová – Pod Končinou, rázcestie so zelenou – Bežákovci – Dolná Poruba – Chata Homôlka. Dĺžka 17,4km. Čas 5 hodín 20 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v Slatinke nad Bebravou. Pokračuje stúpaním na vrch Baske, kde prichádza na územie okresu. Tu sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2423/ a spolu pokračujú až na Zrazový vrch. Tu žltý chodník odbočuje vľavo a klesá do lokality Pod Končinou, kde sa napája na zeleno značený turistický chodník /5132/. Spolu pokračujú do Dolnej Poruby a žltý chodník stúpa obcou k Chate Homôlka, PR Pod Homôlkou, kde končí. Tu sa stretá viacero turistických chodníkov /0708,2423,5132/.

 

8585

Nová Dubnica – Veľký Kolačín – Kýšky – Kamenné vráta. Dĺžka 5,8km. Čas 2 hodiny 5 minút.

Žlto značený turistický chodník prechádza územím okresu iba vo svojom závere. Začína v Novej Dubnici a za Kýškami prichádza na územie okresu. Končí napojením na červeno značený turistický chodník /0701/ nad skalným útvarom Kamenné vráta.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist