Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Umelé vodné plochy v okrese Partizánske

BRODZANY

Vodné plochy v parku pri kaštieli.

 

KLÁTOVA NOVÁ VES

Na južnom okraji obce Janova Ves sa nachádza sústava štyroch rybníkov.

 

VODNÁ NÁDRŽ BÁGER

Vodná nádrž na pravom brehu rieky Nitra v Partizánskom.

 

VODNÁ NÁDRŽ KOLAČNO

Vodná nádrž na riečke Drndava pri Kolačne.

 

VODNÁ NÁDRŽ VEĽKÉ UHERCE

Vodná nádrž na rieke Drahožica na okraji Drahožickej doliny, pri Veľkých Uherciach.

 

ŽABOKREKY NAD NITROU

Vodná plocha na ľavom brehu Žabokreckého potoka pri obci Žabokreky nad Nitoru.

TOPlist