Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Umelé vodné plochy v okrese Senec

ROVINKA

Východne od obce Rovinka sa nachádza rovnomenné jazero.

 

SLNEČNÉ JAZERÁ

Pri Senci sa nachádzajúce jazerá, ktoré slúžia ako prímestské stredisko letnej rekreácie. Vznikali od 2.polovice 19.storočia postupnou ťažbou štrkov. Štrkopiesčité jazerá s rozlohou 105ha vznikli presakovaním spodnej vody do štrkových jám. Teplota vody v lete je 20-25˚C. Sú tu pieskové pláže. Územie so svojimi 2.000 hodinami slnečného svitu ročne patrí na Slovensku medzi najslnečnejšie oblasti.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist