Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Veľké Kršteňany

POLOHA.

Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch Kršteňanského potoka severovýchodne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1271. kedy sa spomína ako utraque Keressnia. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1310, kedy sa spomína ako Keresnen (ďalšie názvy: 1318 Keresne, 1329 Kerestian, 1352 Kereschenen, 1392 Kerestenen, alia Kerestenen, 1773 Welke Krstenany). Obec patrila v roku 1310 nitrianskemu biskupstvu v dištrikte Oslany, neskôr viacerým vlastníkom, nitrianskej kapitule, trnavskému semináru, Ostrosythovcom, Forgáchovcom, Hunyadyovcom, Simonyovcom. V roku 1601 mala obec 47 domov, v roku 1715 krčmu a 21 daňovníkov, v roku 1828 mala 48 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Počas 2.svetovej vojny pracovali v Partizánskom. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v priemyselných závodoch v Partizánskom.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia doložené už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaplnka.

Pamätná izba P. G. Hlbinu.

Príroda.

Veľký vrch.

Doliny: Báňovie dolina, Gardejova dolina.

PR Veľký vrch.

Rieka Nitra.

VN Báger.

Skalný útvar Morské oko.

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

TOPlist