Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodné toky v okrese Bytča

VODNÉ TOKY

 

Váh

Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umelý derivačný Hričovský kanál po celej dĺžke toku rieky v okrese.

 

Ľavostrannými prítokmi, ktoré privádzajú vodu zo Súľovských vrchov sú Závadský potok /pramení v okrese Žilina/, Hradnianka a Rašovský potok.

Potok Hradnianka odvodňuje Súľovskú kotlinu. Je dlhý 11km. Preteká obcou Súľov-Hradná a Jablonové, v Predmieri sa vlieva do Váhu. V priestore, kde potok prerezal súľovské zlepence, vytvoril pozoruhodnú Súľovskú tiesňavu. Hneď za ňou priberá vody z ľavostranného prítoku Čierny potok.

 

Pravostrannými prítokmi, ktoré privádzajú vodu z Javorníkov, sú Rovnianka, Hlinícky potok, Petrovička, Pšurnovický potok, Jabloňovský potok, Brancovský potok a Štiavnik.

Rieka Petrovička berie povrchovú vodu z ľavostranného prítoku Kolárovický potok a z pravostranného prítoku Priečny potok.

Rieka Štiavnik, ktorá je dlhá 18,6km, priberá sprava pritekajúci Široký potok.

 

HRIČOVSKÝ KANÁL

Je to derivačný kanál na rieke Váh. Vybudovaný bol v rokoch 1959-1963. Je súčasťou vážskej kaskády a začína pod vodnou nádržou Hričov. Vytvára akumulačný kanál vodného diela Mikšová a Považská Bystrica, pod ktorým vyúsťuje do vodnej nádrže Nosice.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist