Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok.

Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník.

Jablonka priberá zľava vody Korytárky a Rudníka.

Myjava má pravostranné prítoky Svacenický potok a Smíchov. Myjava má dĺžku 79km, rozlohu povodia 806km2. Pramení v Bielych Karpatoch pod Šibeničným vrchom na moravskej strane, v nadmorskej výške 674m. Vlieva sa do rieky Morava.

Teplica priberá zľava vody z tokov Liešťanský potok a Roncková, a sprava Haluzníkov potok.

Chvojnica má dĺžku 31,5km a rozlohu povodia 183km2. Pramení v Bielych Karpatoch v nadmorskej výške 565m. Vlieva sa do rieky Morava.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist