Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodné toky v okrese Partizánske

Nitra

Najväčším tokom na území okresu je rieka Nitra. Rieka mala pôvodne dĺžku 243km ale v roku 1950 sa skrátila na 196,7km, a to vybudovaním preložky Váhu medzi Novými Zámkami a Komočou. Pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške asi 800m. Prekonáva výškový rozdiel 691m. Plocha povodia je 5.140km2 a má pretiahnutý tvar s asymetricky prevládajúcimi prítokmi. Vlieva sa do Váhu. Významnejšie prítoky z územia okresu sú Bebrava a Nitrica.

Ľavostrannými prítokmi Nitry, ktoré privádzajú vodu z pohoria Tribeč, sú Drahožica /pramení mimo územia okresu a vlieva sa do Nitry pri Malých Kršteňanoch/, Brodziansky potok /vlieva sa do Nitry pri Brodzanoch/, Nedanovský potok /vlieva sa do Nitry pri Chynoranoch/ a Vyčoma /vlieva sa do Nitry na hranici okresu pri Bošanoch/.

Pravostrannými prítokmi Nitry, ktoré privádzajú vodu zo Strážovských vrchov sú Nitrica /pramení mimo územia okresu a vlieva sa do Nitry v Partizánskom/, Žabokrecký potok /vlieva sa do Nitry pri Chynoranoch/ a Bebrava /pramení mimo územia okresu a vlieva sa do Nitry tiež mimo územia okresu, pri Topoľčanoch/.

Rieka Drahožica berie vodu zľava pritekajúcej Drndavy. Do Drndavy sa sprava vlieva Kolačninansky potok a ten sprava berie vody Vracovského potoka. Sprava do Drahožice vteká Pažitský potok.

Rieka Vyčoma má ľavostranný prítok Malé Jastrabie, ktorý berie vodu sprava pritekajúceho potoka Slače. Ďalšie ľavostranné prítoky Vyčomy sú Veľký Selenov a Hradský potok, ktorý berie vody zľava pritekajúceho toku Onžiarsky potok. Pravostrannými prítokmi Vyčomy sú Suchý potok, Hlomniansky potok, Klížsky potok, Chotenovský potoka a Turčiansky potok.

Rieka Nitrica berie vody zľava pritekajúceho Kršteňanského potoka.

Rieka Bebrava na území okresu priberá vody z ľavostranných prítokov Pravotický potok /pramení mimo územia okresu/ a Hydina /pramení mimo územia okresu/, do ktorej zľava vteká Sítenský potok /pramení mimo územia okresu/. Pravostranným prítokom Bebravy je na území okresu rieka Livina /pramení mimo územia okresu/.

Malým úsekom územím okresu preteká aj riečka Dršňa, ktorá pramení mimo územia okresu a vlieva sa do Nitry tiež mimo územia okresu.

 

RYBIANSKY KANÁL

Začína pri Ostraticiach a berie vody z Pravotického potoka. Na svojej trase pretína rieku Hydina a pri Chynoranoch končí spojením s Bebravou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist