Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodné toky v okrese Trenčín

Váh

Najväčším vodným tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte Váhu boli vystavané umelé derivačné kanály po celej dĺžke toku rieky v okrese. Na nich boli v okrese vystavané Vodné elektrárne Opatovce a Trenčín /Sihoť a Biskupice/. Severne od Trenčína bol vybudovaný Kočkovský kanál a južne Biskupický kanál.

Ľavostrannými prítokmi Váhu sú Kolačínsky potok, Teplička, Opatovský potok, Kubrica, Soblahovský potok, Sedličniansky potok, Selecký potok a Bodovský potok.

Soblahovský potok priberá zľava vody z dvojpramenného Turnianskeho potoka, ktorý zľava priberá Rígeľský potok a sprava Hukov potok.

Pravostrannými prítokmi Váhu na území okresu sú Vlára /zľava priberá Vlárku a sprava Čakanský potok/, Ľuborča, Súčanka /zľava priberá Dúbravu/, Orechovský potok, Drietomica /pramení v Českej republike, zľava priberá Liešňanský potok a sprava Brúsne/. Na území okresu pramení aj Chocholnica, ktorá sa do Váhu vlieva mimo územia okresu, ústia do nej sprava Melčický potok a Ivanovský potok.

Vody z územia okresu okrem rieky Váh odvádzajú aj riečky Machnáč, Svinnica a Inovec.

Machnáč priberá na území okresu sprava Trenčianku a mimo územia okresu sa vlieva do Bebravy.

Svinnica priberá zľava Sviniansky potok /priberá zľava Mitický potok/, Cípec a Svitavský potok. Sprava mimo územia okresu priberá Hradniansky potok prameniaci na území okresu. Svinnica sa vlieva mimo územia okresu do Bebravy.

Inovec priberá sprava Bratinovský potok a Vrbovský potok, ktoré pramenia na území okresu, a vlieva sa mimo územia okresu do Bebravy.

BISKUPICKÝ KANÁL

Na umelom derivačnom kanáli boli na území okresu vybudované viaceré vodné elektrárne.

Vodná elektráreň Opatovce

 

Vodná elektráreň Biskupice.

Elektráreň bola postavená v rokoch 1943-1955.

KOČKOVSKÝ KANÁL

Na umelom derivačnom kanáli bola na území okresu vybudovaná vodná elektráreň.

Vodná elektráreň Sihoť.

Elektráreň bola postavená v rokoch 1952-1956 a súčasne s tým bola zregulovaná i rieka Váh.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist