Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodopády v okrese Ružomberok

BLATNÁ

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri obci Ľubochňa. Nachádza sa na ľavom bezmennom prítoku ľavého bezmenného prítoku potoka Blatná v nadmorskej výške 837m. Výška vodopádu je 5,85m a šírka toku nad vodopádom je 3m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.

 

BRANKOVSKÝ VODOPÁD

Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1980, novelizovaná v roku 1996. Hlavnou hodnotou územia je ústredný objekt, mohutná, skalná, vápencová hrana, cez ktorú prepadáva vo forme vodopádu málovodný horský potôčik. Ochrana skalného stupňa tzv. Kurucká skala, cez ktorú vodopád padá a ktorý v zime vytvára ľadopád. Vodopád sa nachádza na území NAPANTu v Nízkych Tatrách. Nachádza sa na bezmennom toku v nadmorskej výške 830m. Je vysoký 55m, šírka toku nad vodopádom je 2m. Vodopád je štruktúrne geologický.

Skalný stupeň sa vytvoril medzi mezozoickými horninami, tmavými vápencami a slienitými bridlicami. Svojou výškou patrí medzi najvyššie vodopády u nás. Je to výrazný krajinotvorný prvok. Nachádza sa pri Ružomberku.

 

DOLNÝ VODOPÁD TEPLÉHO POTOKA

Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri obci Liptovské Revúce. PP Prielom Teplého potoka. Nachádza sa na Teplom potoku v nadmorskej výške 677m. Je vysoký 3m, šírka toku nad vodopádom je 2,44m. Horninové podložie tvorí travertín. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.

 

KRÁTKA

Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri obci Liptovské Revúce. Nachádza sa na ľavom bezmennom prítoku Zeleného potoka. Vodopád je vysoký 9,5m, šírka toku nad vodopádom je 2m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.

 

LÚČANSKÝ VODOPÁD

Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1974, novelizovaná v roku 1996. Na juh od Chočských vrchov sa nachádza prirodzene odkrytý profil pomerne hrubej vrstvy travertínov, ktorý poskytol vzácne paleontologické a archeologické nálezy a tamojší potok vytvára na ňom vodopád. Ochrana kaskádovitého vodopádu vysokého asi 12m, padajúceho do malých jazierok z okraja travertínovej terasy tvorenej sadrovcovo-zemitými teplicami. Objekt veľkej krajinárskej, prírodnej a estetickej hodnoty. Nachádza sa pri obci Lúčky.

 

SKALNÝ VODOPÁD

Vodopád na území NAPANTu v Nízkych Tatrách pri obci Liptovská Lúžna. Nachádza sa na bezmennom toku v nadmorskej výške 1.025m. Výška vodopádu je 8m. Horninové podložie tvorí kryštalinikum tvorené granodioritmi a dioritmi. Je to výrazný skalný skok. Tektonický typ vodopádu.

 

SKORUŠOVÁ

Vodopád na území NAPANTu v Nízkych Tatrách pri obci Liptovská Lúžna. Nachádza sa na toku Skorušová v nadmorskej výške 1.000m. Výška vodopádu je 2,4m. Horninové podložie tvorí kryštalinikum tvorené granodioritmi a dioritmi. Je to sústava kaskád na úseku dlhom asi 200m cez výrazný zlom v žľabe. Tektonický typ vodopádu.

VYŠNÝ PÁLENÍCKY VODOPÁD

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri Ružomberku. Nachádza sa na ľavom bezmennom prítoku Čutkovského potoka v nadmorskej výške 775m. Výška trvalého vodopádu je 4,31m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.

 

VODOPÁD V ZADKOCH

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri obci Liptovské Revúce. Nachádza sa na pravom trvalom bezmennom prítoku riečky Revúca v nadmorskej výške 780m. Vodopád je vysoký 3,45m a šírka toku nad vodopádom je 1,92m. Horninové podložie tvorí dolomit. Je to deštrukčný, konsekventný typ vodopádu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist